Z myślą o wspieraniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

W dniach 12 – 13 października w Hotelu HP Park w Olsztynie odbyła się konferencja i finał konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”, którego współorganizatorem była Pomorska Izba Rolnicza. W wydarzeniu uczestniczyły grupy formalne i nieformalne z terenów województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego.

Celem projektu było wspieranie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich województw mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.

Organizatorzy do udziału w projekcie zaprosili mieszkańców obszarów wiejskich województw: mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, zrzeszonych w grupach formalnych lub nieformalnych (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet), których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno – zawodowej na obszarach wiejskich.

W ramach projektu zrealizowano konkurs oraz odbyła  się konferencja, a w jej trakcie warsztaty rozwoju osobistego.

Celem konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle” jest promocja przetworów domowych wykonanych z surowców zebranych/wyprodukowanych na terenie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego, zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, promocja tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego.

Przetwory były oceniane  w następujących kategoriach:
– domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.);
– domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne);
– domowe przetwory mięsne i rybne;
– nalewki.

Projekt realizowany był  przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Pomorską Izbą Rolniczą.

Źródło: WMIR