Z myślą o ułatwieniu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  12 grudnia przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Jak ustaliliśmy przygotowany przez resort rolnictwa projekt  ma na celu m.in. usprawnienie działań prowadzonych w ramach likwidowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania im, uszczegółowienie przepisów prawnych obowiązujących w zakresie zwalczania tych chorób oraz wskazanie dodatkowych działań niezbędnych do skutecznego zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się takich chorób, a także doprecyzowania adresatów, którzy będą zobowiązani do podjęcia działań.

Proponowane zmiany mają też na celu uniknięcie w przyszłości problemów, jakie obecnie napotyka Inspekcja Weterynaryjna w trakcie zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz utworzenie zespołów do spraw dochodzeń epizootycznych.

Komisja przyjęła poprawki m.in. zmierzające do rozszerzenia konsekwencji dla osób źle wykonujących odłów lub niewłaściwie postępujących z odłowionymi zwierzętami.

Źródło: Sejm RP