Z myślą o tworzeniu i upowszechnianiu innowacji rolniczych

„Współpraca podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego na rzecz tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych” – to tytuł seminarium organizowanego  przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu  w dniach 21 – 24 listopada w  ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) .

Szkolenie skierowane jest do pracowników merytorycznych sektora B+R, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Jego celem jest przygotowanie uczestników do podejmowania wspólnych działań na rzecz usprawnienia procesu powstawania i upowszechniania innowacji rolniczych a jednym z oczekiwanych efektów – sprawniejsze tworzenie partnerstw innowacyjnych, w tym grup operacyjnych EPI.

Źródło: CDR