fbpx
Strona głównaPolecamyZ myślą o skutecznej kontroli

Z myślą o skutecznej kontroli

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzanych analiz.

Jak udało się nam ustalić, w projektowanym rozporządzeniu proponuje się, aby laboratoria przekazywały informację o: kraju pochodzenia produktu, z którego pobrano próbkę – jeżeli takie dane są w posiadaniu laboratorium, zastosowanych metodach badawczych lub metodach pomiaru (obecnie laboratoria podają informację o zastosowanych metodach analiz oraz urządzeniach wykorzystanych do ich przeprowadzenia), najwyższym dopuszczalnym poziomie pozostałości (NDP) dla danej substancji (w przypadku wykrycia takiej substancji niedozwolonej w produktach rolnictwa ekologicznego) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/4114/EWG (Dz.Urz. WE L 70 z 16.3.2005, str. 1, z późn. zm.).

Dodatkowo, laboratoria zostaną zobowiązane do przekazywania informacji o nieuzyskaniu danych od jednostki certyfikującej, wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 i 4-10 oraz informacji o przypadkach wykrycia substancji lub składnika, zakazanych do stosowania na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zmiany te mają na celu zapewnienie skutecznej kontroli w systemie rolnictwa ekologicznego.

Jednocześnie laboratoria urzędowe będą przekazywać dane, o których mowa w § 4 ust. 1, Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Źródło: MRiRW

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.