Z myślą o jednolitych warunkach konkurowania na rynku UE

Jednym z najważniejszych działań prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2018 roku  będzie prowadzenie negocjacji  wieloletnich ram finansowy (WRF) na okres po 2020 roku oraz uczestniczenie w ustalaniu na forum Unii Europejskiej kształtu Wspólnej Polityki Rolnej  na kolejną perspektywę finansową.

MRiRW będzie zabiegać o wysokość budżetu tej polityki niezbędną dla zapewnienia realizacji jej celów traktatowych, w tym dla zapewnienia jednolitych warunków konkurowania na rynku UE (m.in. poprzez zakończenie wyrównania dopłat bezpośrednich pomiędzy p.cz.) Przyszła WPR powinna uwzględnić także nowe wyzwania stojące przed UE, w tym np. implikacje planowanej liberalizacji w ramach dwustronnych umów handlowych (jak CETA, porozumienie z Mercosur) czy wpływ realizacji polityki energetyczno-klimatycznej, które zwiększają presję cenowo- kosztową w sektorze rolnym. Ważną dla Polski funkcją WPR pozostanie ograniczanie różnic w rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy państwami UE.

Jak zapowiada resort rolnictwa działania MRiRW będą kontynuacją działań rozpoczętych w 2016 r. w związku z przeglądem WRF na lata 2014-2020. W maju 2017 r. ministerstwo rolnictwa sfinalizowało prace nad dokumentem „Wspólna polityka rolna po 2020 roku – polskie priorytety” zawierającym wizję polskiego rządu dotyczącą przyszłej WPR.  MRiRW  promuje polskie priorytety i zabiega o ich jak najszersze poparcie m.in. inicjując podpisanie wspólnych deklaracji z podobnie myślącymi innymi krajami – członkami UE.

Źródło: MRiRW