Z myślą o doradcach

„Zarządzanie ryzykiem w podmiotach gospodarczych na obszarach wiejskich” – to tytuł seminarium, jakie w dniach 05-06.12.2016 roku organizuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, szczególnie zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością, jak również tych współpracujących z właścicielami mikro- i małych przedsiębiorstw.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i modelami zarządzania ryzykiem, przedstawienie praktycznych metod identyfikacji i analizy ryzyka w przedsiębiorstwie oraz zaprezentowanie zarządzania ryzykiem jako elementu kontroli zarządczej.

Doradcy otrzymają także wiedzę dotyczącą ubezpieczeń majątkowych i osobowych, obowiązkowych i dodatkowych ubezpieczeń rolniczych, jak również usług oferowanych przez ubezpieczycieli.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Źródło: CDR