Muszą być innowacyjne

Dairy farm with silos in rural Pennsylvania.

Zdaniem Thomasa Magnusona, przewodniczącego Cogeca,  spółdzielnie rolnicze muszą być innowacyjne, zwiększać wartość produktów i podążać za tendencjami konsumenckimi, by móc konkurować na rynku.

Ze względu na coraz poważniejsze wyzwania i niskie stawki rynkowe w UE, 7 grudnia podczas  Biznes Forum Prezydencji Cogeca  Magnuson zwrócił uwagę na znaczenie innowacyjności w spółdzielniach, dodawanie wartości do produktów i podążanie za tendencjami konsumenckimi.

By sprostać tym wyzwaniom, spółdzielnie tworzyć wartość dodaną produktów, co jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, by spełnić oczekiwania konsumentów. Należy tworzyć nowe, innowacyjne produkty, odpowiadające krótko- i długoterminowym tendencjom konsumenckim, by trafić na rynek. Duże znaczenie ma także znalezienie nowych rynków zbytu dla naszych towarów wysokiej jakości – mówi przewodniczący Cogeca.

Jego zdanie podzielają również Bernard Guillard z warzywnej spółdzielni Agrial z Francji, Mikko Nikula z mięsnej spółdzielni HkScan z Finlandii, Giovanni Guarneri ze spółdzielni mleczarskiej Plac z Włoch oraz Didier Algoet ze spółdzielni owocowo-warzywnej BelOrta z Belgii , którzy także wzięli udział w tym wydarzeniu.

Źródło: Copa – Cogeca
Opracował: Krzesimir Drozd