Mszyce rozpoczęły wiosenne migracje

Rozpoczęła się migracja wiosenna mszyc, w tym również gatunków notowanych jako wektory chorób wirusowych, informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W bieżącym roku loty tych owadów rozpoczęły się w całym kraju w terminie wcześniejszym niż w latach 2010 i 2011 i zbiegły się w czasie ze wschodami ziemniaków. To sprawia, że zagrożenie wirusami, szczególnie najważniejszym gospodarczo wirusem Y ziemniaka jest duże.

Zgodnie z zaleceniami PIORiN należy przeprowadzić zabieg zwalczania mszyc na plantacjach nasiennych z użyciem dopuszczonych do stosowania preparatów – najlepiej o działaniu systemicznym.
Wraz z pojawieniem się pierwszych objawów porażenia roślin przez wirusy, należy rozpocząć wykonywanie selekcji negatywnej. Jest to ważny zabieg agrotechniczny polegający na usunięciu z plantacji nasiennej roślin wadliwych, w tym przede wszystkim źródeł wirusów. Dobrze wykonana selekcja znacznie ogranicza szerzenie się wirusów oraz zwiększa efekt chemicznego zwalczania mszyc jako wektorów chorób wirusowych.
Ponieważ symptomy porażenia nie występują jednocześnie, selekcję negatywną należy przeprowadzać kilka razy.
Szczegółowe informacje oraz pomoc merytoryczną można uzyskać w Zakładzie Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie, 76 – 009 Bonin k/Koszalina tel. (94) 342 30 31 lub (94) 342 69 97