MRiRW informuje

Stosowanie w języku polskim nazw takich jak: mleko kokosowe, śmietanka kokosowa, masło orzechowe, masło kakaowe, masło migdałowe, mleko migdałowe nie jest już możliwe – poinformowało ministerstwo rolnictwa.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 czerwca 2017r. w sprawie C-422/16 TofuTown.com i z powołaniem w nim Decyzji 2010/791/UE – zawierającej wykaz wyrobów roślinnego pochodzenia, dla których mogą być stosowane nazwy zarezerwowane dla przetworów mlecznych i wystąpieniem Polski do Komisji Europejskiej (pismem z 4 września 2017 r.) o wpisanie do powyższego wykazu zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców nazw produktów (które spełniają w Polsce kryteria kwalifikowania się do wpisania ich do powyższej decyzji) takich jak:

  1. Mleko kokosowe
  2. Śmietanka kokosowa
  3. Masło orzechowe,
  4. Masło migdałowe,
  5. Mleko migdałowe,
  6. Masło kakaowe

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Komisja Europejska w odpowiedzi na wystąpienie Polski odmówiła uzupełnienia tego wykazu.

Z uwagi na to, że nie otrzymaliśmy od przedsiębiorców dodatkowych argumentów potwierdzających 30-letnią obecność wnioskowanych produktów na rynku polskim – Polska nie miała argumentów, żeby odwołać się od decyzji Komisji.

– W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że stosowanie w języku polskim nazw takich jak: mleko kokosowe, śmietanka kokosowa, masło orzechowe, masło kakaowe, masło migdałowe, mleko migdałowe nie jest możliwe, a polskie organy będą miały obowiązek podejmowania odpowiednich czynności zmierzających do egzekwowania przestrzegania zakazu używania nazw przeznaczonych dla produktów pochodzenia mlecznego, również w odniesieniu do tych nazw – informuje resort rolnictwa.

Źródło: MRiRW