Można bezpieczniej…

Opublikowano wyniki XVII Konkursu KRUS W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. 136 publikacji, 33 autorów to efekt dorocznego konkursu Kasy popularyzującego zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Zgodnie z regulaminem ogłoszonym przez Prezesa Kasy, konkurs miał na celu oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy i życia rolników.”

Konkurs, adresowany do dziennikarzy prasy ogólnokrajowej i regionalnej, rozgłośni radiowych i ośrodków telewizyjnych, a także do osób publikujących w środkach masowej komunikacji także w tej edycji cieszył się znacznym zainteresowaniem.
Komisyjnej oceny prac i podziału regulaminowych nagród oraz podsumowania konkursu dokonano według dwóch kategorii konkursu i trzech nośników informacji, tj.
I. w kategorii publikacji popularyzatorskich
II. w kategorii publikacji problemowych
z podziałem na trzy grupy publikacji:
– artykuły prasowe
– audycje radiowe
– audycje telewizyjne
Komisja Konkursowa stwierdziła, że w 2011 roku w konkursie uczestniczyło 33 publicystów i popularyzatorów działalności prewencyjnej KRUS, w tym: 17 autorów, którzy przesłali 65 publikacji prasowych, 10 autorów, którzy przesłali 52 audycje radiowe, 6 autorów, którzy przesłali 19 audycji telewizyjnych;
Komisja przyznała następujące nagrody:
W kategorii: najlepsze publikacje popularyzatorskie
Za najlepszy popularyzatorski artykuł prasowy
I nagrody nie przyznano
Dwie II nagrody otrzymali:
Janusz Pawlak za artykuł Obowiązki każdego rolnika” opublikowany w Wiadomościach Rolniczych Polska,
Jan Bubień za artykuł “Bezpieczne wakacje” opublikowany w Aktualnościach Rolniczych.
Wyróżnienie otrzymał
Przemysław Kraska za publikację “Czy na wsi można pracować bezpiecznie” zamieszczoną na portalu internetowym lokalnego tygodnika Nowe Życie Pabianic.
Za najlepszą popularyzatorską audycję radiową
I nagrodę otrzymała
Teresa Martyka Grot za audycję “Nowe Znaki Bezpieczeństwa KRUS”, wyemitowaną w I programie PR – Poranne Rozmaitości Rolnicze.
II nagrodę otrzymał
Dominik Sowa za audycję “Mądre i roztropne dzieci z Łęgowa”, wyemitowaną przez PR Gdańsk.
Za najlepszą popularyzatorską audycję telewizyjną
I nagrodę otrzymała
Urszula Boublej za audycję “O Konkursie na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” wyemitowaną w TVP Oddział Białystok.
II nagrodę otrzymała
Małgorzata Półtorak za audycję “Podsumowanie sezonu prac polowych pod kątem bezpieczeństwa w woj. podlaskim” wyemitowaną w TVP Oddział Białystok.
W kategorii: Najlepsza publikacja problemowa
Za najlepszy problemowy artykuł prasowy
Nagrodę otrzymała
Monika Grudzińska za artykuł “W lesie nie ma żartów” publikowany w Echu Katolickim nr 9/2011
Wyróżnienie otrzymał
Krzysztof Kowalski za artykuł: “Uczeń Technikum Rolniczego w Gołotczyźnie najlepszy w kraju” publikowany w Tygodniku Ciechanowskim
Za najlepszą problemową audycję radiową
Nagrodę otrzymał
Wojciech Szubzda za audycję “Żniwa mogą być bezpieczne” wyemitowaną w Polskim Radiu Białystok.
Za najlepszą problemową audycję telewizyjną
Nagrodę otrzymała
Maria Sikorska za audycję pt. “Wypadki w rolnictwie!” wyemitowaną w programie “Agroregion” TVP O/Bydgoszcz.
W kategorii: najlepszy cykl publikacji
– za najlepszy cykl artykułów prasowych
Regulaminowych nagród nie przyznano
Wyróżnienia otrzymali:
Andrzej Siennicki za cykl artykułów zamieszczonych w miesięczniku Wieś,
Karolina Kasperek za cykl artykułów opublikowanych w Tygodniku Rolniczym,
Bartłomiej Królik za cykl artykułów opublikowanych w miesięczniku Podlasie Agro,
Andrzej Kwiatkowski za cykl artykułów opublikowanych w Gazecie Działdowskiej – lokalnym dodatku do Gazety Olsztyńskiej,
Katarzyna Mietelska i Jakub Chojnicki za cykl artykułów opublikowanych w Gazecie Chłopskiej.

– za najlepszy cykl audycji radiowych
I nagrody nie przyznano
Dwie II nagrody otrzymali:
Andrzej Ilczuk za cykl reportaży w Katolickim Radio Podlasie,
Monika Malec za cykl reportaży w Magazynie Wieści w Polskim Radio Lublin.
III nagrodę otrzymał
Jan Stępień za audycje wyemitowane w cyklicznym magazynie Pejzaże Regionalne w Polskim Radio O/Kraków.
– za najlepszy cykl audycji telewizyjnych
I nagrody nie przyznano
II nagrodę otrzymała
Inga Januszko Manaches za cykl programów o bezpieczeństwie na wsi wyemitowanych w TVP Białystok.
Wyróżnienie otrzymała
Monika Nidzgorska Martyniuk za cykl programów o bezpieczeństwie na wsi wyemitowanych w TVR.

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy, nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Przypominamy dzisiaj nagrodzony artykuł jednego z naszych współpracowników Janusza Pawlaka “Obowiązki każdego rolnika”, opublikowany w nr 81 Wiadomości Rolniczych Polska, wrzesień 2011 r.