Możliwości spółdzielni rolniczych

Pod patronatem Wiadomości Rolniczych Polska Krajowa Rada Spółdzielcza, wspólnie z Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej w UE (COGECA) i Cooperatives Europe, organizuje 7 października br. konferencję pod hasłem: Środki wsparcia dla organizacji producentów w ramach nowej wspólnej polityki rolnej: Możliwości spółdzielni rolniczych.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Sala Wzorcowni, IV p.) przy ulicy Wspólnej 30 w Warszawie.
Jak udało się nam ustalić celem konferencji jest zwiększenie świadomości rolników (członków organizacji producentów, spółdzielni rolniczych, grup producentów rolnych) oraz osób działających na rzecz rozwoju rolnictwa, w zakresie nowych możliwości, jakie zorganizowanym rolnikom daje zreformowana Wspólna Polityka Rolna, w szczególności nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata?2014-2020.
– Pragniemy, by stała się ona dobrą okazją do pozyskania informacji niezbędnych do skutecznego wykorzystania instrumentów Unijnej polityki rolnej na rzecz polskich rolników i spółdzielni rolniczych. Podobne konferencje organizowane są w wielu państwach członkowskich UE – informuje Marcin  Martynowski z Krajowej Rady Spółdzielczej.
 
Program konferencji  

9: 00 Rejestracja uczestników
9: 30 Otwarcie konferencji: Alfred Domagalski (prezes Zarządu KRS), Klaus Niederlander (Cooperatives Europe),Władysław Serafin (prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych)
10:00 Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego: – Polski plan rozwoju obszarów wiejskich: środki wsparcia dla spółdzielni rolniczych
10:30 Wystąpienie Radosława Szatkowskiego, prezesa Agencji Rynku Rolnego
10.40 Pytania i odpowiedzi
11:00 Przerwa

11:20 Prezentacja Prodromosa Kalaitzisa (Copa-Cogeca) – Rozwój spółdzielni rolniczych w UE
11:40 Prezentacja Ada Klaassena, sekretarza generalnego Holenderskiego Stowarzyszenia Producentów (DPA), na temat zmian na rynku owoców i warzyw w UE oraz dalszej integracji OP w łańcuchu dostaw żywności
12:10 Prezentacje Posła Mirosława Maliszewskiego, zastępcy przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Witolda Boguty, prezesa Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw nt. zmian na polskim rynku owoców i warzyw, integracji w łańcuchu żywności i partnerstw
12:40 Pytania i odpowiedzi
13:00 Przerwa na obiad
 
14:00 Prezentacja przedstawiciela spółdzielczości mleczarskiej z UE na temat zmian w sektorze mleka i roli OP oraz spółdzielni w podejmowaniu obecnych wyzwań rynkowych
14:30 Prezentacja Waldemara Brosia, prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich nt. obaw sektora i skutków praktycznych: rozwój współpracy w sektorze mleka
15:00 Pytania i odpowiedzi
16:00 Uwagi końcowe i zamknięcie konferencji
Obi oba