Możliwości eksportu świeżych jabłek z Polski na rynek kanadyjski

23 października br. Kanada zakończyła proces ewaluacji polskiego systemu, umożliwiając eksport świeżych jabłek z Polski na rynek kanadyjski.

Strona polska złożyła formalny wniosek w sprawie dostępu polskich jabłek do rynku kanadyjskiego w 2012 r. i sukcesywnie uzupełniała o wymagane przez stronę kanadyjską dodatkowe informacje.
Obecnie eksport jabłek na rynek kanadyjski będzie prowadzony w ramach „okresu próbnego”, co oznacza, że wszystkie przesyłki będą sprawdzane w Kanadzie. Strona kanadyjska zastrzega prawo do wstrzymania handlu, w przypadku niezgodności przesyłek z ustalonymi zasadami.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków obrotu dostępne są w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

MRiRW