Morskie autostrady

O tym, czy unijny program Marco Polo II i wykorzystanie m.in. transportu morskiego jest szansą na zmniejszenie zatłoczenia na drogach, dyskutować będzie w Gdańsku 23 i 24 września około 200 przedstawicieli samorządów, zarządów portów morskich, przewoźników, spedytorów, operatorów logistycznych i izb gospodarczych podczas Międzynarodowej Konferencji Bałtyckiej.

Marco Polo II to europejski program finansowania dla przewoźników ładunków, spedytorów i operatorów logistycznych, którzy zobowiązali się do ustalenia nowych, bardziej zrównoważonych sposobów transportu towarów w Europie. Program promuje również rozwój morskich autostrad” oraz przyczynia się do zmniejszenia natężenia transportu drogowego. Podczas gdańskiej konferencji zostaną szczególnie uwypuklone aspekty transportu morskiego, jego pozytywnego wpływu na środowisko, porównanie z innymi rodzajami transportu oraz perspektywy rozwoju, w kontekście ochrony środowiska i zagadnień energetycznych.

Transport intermodalny, czyli wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu, ma szereg zalet, które powinny skłaniać do wykorzystywania go w transporcie towarów. W Polsce jego udział w transporcie ogółem jest wciąż niski i wynosi 3%. Dla porównania w krajach starej Unii Europejskiej udział ten wynosi średnio 10-15% i związany jest m.in. z rozwojem infrastruktury transportu morskiego, kolejowego i wodnego śródlądowego, a także z integracją poszczególnych rodzajów transportu.

Rozwój transportu intermodalnego w Polsce będzie możliwy m.in. dzięki unijnym środkom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, które będą przeznaczone np. na budowę i modernizację terminali kontenerowych i centrów logistycznych na liniach kolejowych i w portach morskich, a także na zakup i remont specjalistycznego sprzętu dla transportu intermodalnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności