Monitoring zakupu paliwa wykorzystywanego w gospodarstwach rolnych

Przypominamy rolnikom, że od dziś tj. 18 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zakupu paliwa rolniczego do gospodarstw rolnych.

Celem wprowadzonej nowelizacji  jest przede wszystkim uszczelnienie obrotu towarami wrażliwymi z punktu widzenia VAT, w tym też paliwami płynnymi.

Zgodnie ze zmianami, zakup paliwa do gospodarstwa będzie podlegał monitoringowi za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych przez organy celno-skarbowe. Będzie to dotyczyć przewozu paliwa ON w ilości powyżej 500 litrów jednorazowo i to w każdym przypadku. Zakupujący paliwo będzie zobowiązany do zgłoszenia transportu paliwa za pomocą wyżej wspomnianej platformy – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych

Rolnik od 1 stycznia 2017 jest zobowiązany przechowywać paliwo rolnicze w atestowanych zbiornikach. Jeżeli rolnik nie posiada takiego zbiornika, to paliwo może być rozlewane do maszyn rolniczych. Karę może otrzymać dostawca paliwa jak i rolnik za rozładunek paliwa do pojemników bez atestu.

Źródło: KRIR