Monitoring jest niezbędny

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o monitorowanie importu płodów rolnych z Ukrainy pod względem ilości i jakości wpływających do Polski towarów w kontyngencie bezcłowym. Jak zaznacza KRIR niezbędne są wzmożone kontrole przez podległe MRiRW Inspekcje.

W ocenie izb rolniczych  bezcłowy import płodów rolnych z Ukrainy stał się problemem dla rolników w naszym kraju.  Jak podkreśla samorząd rolniczy, obecnie nie ma możliwości  otrzymania rzetelnej  informacji urzędowej  o skali tego importu, szczególnie zbóż paszowych, które nie są objęte ścisłą kontrolą graniczną, a podlegają jedynie wyrywkowej kontroli fitosanitarnej i są objęte Planem Urzędowej Kontroli Pasz. 
 
Zdaniem KRIR rosnący import z Ukrainy rodzi poważnie problemy ze zbytem płodów rolnych przez polskich rolników.