fbpx
Strona głównaTechnikaModyfikowany ciągnik. Jakie warunki musi spełniać, aby mógł poruszać się po drogach?

Modyfikowany ciągnik. Jakie warunki musi spełniać, aby mógł poruszać się po drogach?

Wiele wątpliwości rolników wywołuje kwestia możliwości dokonywania ulepszeń ciągników. Chodzi tu zarówno o samą ich dopuszczalność, jak i to, czy pojazd musi przejść i przejdzie ponowny przegląd. Odpowiedzi udzieliło nam Ministerstwo Infrastruktury.

Rolnicy często ulepszają ciągniki, np. dorabiają przedni napęd lub montują w nich turbosprężarki. Powstaje w związku z tym pytanie o zgodność z prawem takich ulepszeń i możliwość przejścia przeglądu.

W odpowiedzi na pytania Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało nam, że pojazd, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych, musi spełniać przepisy ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 988, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z 31 grudnia 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 r., z późn. zm.), a w przypadkach ciągników przepisy dotyczące warunków technicznych ciągnika rolniczego, leśnego i pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami, zawarte w dziale IV wskazanego wyżej rozporządzenia.

Ministerstwo Infrastruktury podkreśliło, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę i nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Wśród zabronionych czynności dotyczących warunków technicznych znajduje się stosowanie w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko, jak również dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu (z wyjątkiem pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu lub inny równoważny dokument).

Pojazd, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym (z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem) podlega dodatkowemu badaniu technicznemu. Uprawniony diagnosta sporządza opis zmian, ustala nieznane lub nowe dane pojazdu, a w konsekwencji ocenia, czy dokonane zmiany spełniają wymagania przepisów.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało nas, że nie planuje zmian w obowiązujących przepisach, określających katalog dopuszczalnych modyfikacji konstrukcyjnych w ciągnikach rolniczych. Zgodnie z par. 45 wskazanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz przyczepa przeznaczona do łączenia z tymi pojazdami muszą być zbudowane, wyposażone i utrzymane tak, aby:

  • wystające części, które mogą naruszać stateczność pojazdu lub zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, mogły być na czas jazdy zdemontowane lub złożone,
  • poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległości 0,5 m nie przekraczał 104 dB,
  • maksymalna prędkość konstrukcyjna ciągnika rolniczego i leśnego nie przekraczała o więcej niż 3 km/h wartości 40 km/h, zmierzonej zgodnie z przepisami o homologacji pojazdów (nie dotyczy to ciągnika kategorii T5).

Wymogi dotyczące wyposażenia ciągnika, jego hamulców i świateł określają paragrafy 46, 47 oraz 49 wskazanego wyżej rozporządzenia.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.