Moda, a może konieczność…?

Gospodarstwo AGRO-RAPPOL w Przytocku to miejsce konferencji prasowej, na której Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” na przykładzie gospodarstwa współpracującego, przedstawiło praktyczne zastosowanie zasad rolnictwa zrównoważonego.

Rolnictwo zrównoważone jest racjonalnym wykorzystywaniem zasobów przyrody, co umożliwia ograniczenie jego negatywnego wpływu na środowisko przy jednoczesnym zabezpieczeniu dochodów rolnika i wspieraniu lokalnych społeczności. Z kolei stowarzyszenie to niekomercyjna inicjatywa grupy osób i firm reprezentujących różne branże łańcucha wartości produkcji żywności, zainteresowanych rozwojem rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Aktualnie do ASAP należy około 70 firm. Państwo Agata i Piotr Rapta, właściciele gospodarstwa AGRO-RAPPOL są w tym stowarzyszeniu niemal od początku jego istnienia.

AGRO-RAPPOL, w którym mieliśmy okazję gościć, powstało w 2008 roku po przekazaniu państwu Raptom przez rodziców 35 hektarów ziemi. W kolejnych latach następował rozwój gospodarstwa poprzez systematyczne dokupowanie gruntów na drodze przetargów z ANR, osiągając 350 ha w dniu dzisiejszym. Gospodarstwo uprawia rośliny w cyklu czteroletnim – są to głównie ziemniaki, zboża, rzepak, rośliny strączkowe i motylkowe. Bazę w Przytocku i park maszynowy właściciele, Agata i Piotr Rapta, dzielą z gospodarstwem rodziców oraz braci. Pozwala to na pełne wykorzystanie ich potencjału i zoptymalizowanie kosztów.

Podstawowy cel to…

Podstawowym celem państwa Raptów jest stworzenie rodzinnego gospodarstwa rolnego, które dzięki przemyślanemu systemowi zarządzania na kilku poziomach (gleba, finanse i społeczność lokalna) będzie pozwalało na stabilne utrzymanie kolejnych pokoleń. – Zależy nam na zdobyciu pozycji trwałego lidera lokalnej społeczności, który dzięki swoim działaniom będzie wskazywał drogę innym. Ważnym aspektem jest również osiągniecie wzrostu satysfakcji pracowników oraz współpraca i aktywiz– acja społeczeństwa z regionu. Dlatego też rozwój gospodarstwa nastawiony jest na wykorzystywanie nowych technik i technologii, które mogą zapewnić długoterminowy zysk oraz poprawę jakości wytwarzanych produktów przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów i ochronie środowiska – tłumaczyła podczas spotkania Agata Rapta.

…dbałość o środowisko…

Rolnictwo zrównoważone jest produkcją żywności w zgodzie ze środowiskiem naturalnym oraz  świadomością ograniczonych zasobów naturalnych Ziemi. Dlatego też zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych jest w gospodarstwie państwa Raptów tak bardzo ważne. Mowa tu o obniżeniu emisji CO2 poprzez korzystanie z nowoczesnych maszyn, ograniczeniu emisji spalin i kurzu dzięki agregacji prac polowych, czy korzystaniu z odnawialnych źródeł energii i eliminacji zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw kopalnianych. To tylko część rozwiązań wprowadzonych do gospodarstwa AGRO-RAPPOL. – Co roku po zakończeniu sezonu dokonujemy również pomiaru objętości wyemitowanego do atmosfery CO2. W ten sposób oceniamy skuteczność naszych działań prowadzących do redukcji emisji tego gazu. Chcąc sprostać globalnym wyzwaniom, takim jak wzrost populacji ludzi, potrzeba zwiększenia globalnej produkcji żywności, zmiany klimatyczne będące zagrożeniem dla plonów czy malejące zasoby surowców naturalnych na Ziemi – konieczne jest wprowadzenie zmian, jakie proponuje rolnictwo zrównoważone – tłumaczył Piotr Rapta.

…i nowoczesne rolnictwo

W gospodarstwie AGRO-RAPPOL wdrażanie zasad rolnictwa zrównoważonego przebiega na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest zarządzanie glebą. Coroczne badanie ziemi, dostosowanie nawożenia do wyników oraz odpowiednie zmianowanie upraw umożliwia zachowanie i podnoszenie żyzności gleby, przez co w gospodarstwie ogranicza się stosowanie sztucznych nawozów oraz środków ochrony roślin. Innym ważnym aspektem jest odpowiednia przechowalnia, która dzięki komputerowemu sterowaniu klimatem zapewnia odpowiednie warunki i pozwala na zachowanie parametrów jakościowych ziemniaka.

Państwo Raptowie zadbali również o odpowiedni automatyczny zasyp do przechowalni, wyposażony w czujniki wysokości na wysięgniku. Sprzęt precyzyjnie wykonuje swoją pracę, nie uszkadzając bulw w trakcie ich przemieszczania. Natomiast w ochronie upraw system DSS pomaga dobrać odpowiedni środek ochrony roślin oraz czas wykonania zabiegu w oparciu o komputerowy system wspomagania decyzji. Program szybko i precyzyjnie reaguje na zagrożenia, które pojawiają się na polu. Działa on na  podstawie informacji o uprawie i danych pogodowych, które odczytywane są z własnej stacji meteorologicznej.

AGRO-RAPPOL jest jednym z pierwszych gospodarstw na Pomorzu wdrażających system dobrych praktyk rolniczych GLOBAL GAP. Gospodarstwo jest również laureatem konkursów, otrzymało ono m.in. tytuł „Wicemistrza Agroligi 2009”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności