Mniejsze zbiory zbóż w 2018 roku

Według prognozy Komisji Europejskiej w 2018 r. zbiory zbóż w UE mogą się ukształtować na poziomie 305 mln ton, o 0,5% niższym niż w 2017 r.

– Zbiory pszenicy zwyczajnej są prognozowane na 141 mln ton (wobec 141,6 mln ton przed rokiem), a pszenicy durum – 8,7 mln ton (9,3 mln ton). Produkcja żyta prawdopodobnie utrzyma się na poziomie 7,3 mln ton. Wzrosnąć mogą natomiast zbiory jęczmienia i sorga odpowiednio o 5% (do 61 mln ton) i o 3% (do 0,7 mln ton). Zbiory pozostałych zbóż będą prawdopodobnie mniejsze niż przed rokiem – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W sezonie 2018/2019, pomimo szacowanego niewielkiego wzrostu zużycia ziarna do 286 mln ton (o 0,4%) i spodziewanej dużej konkurencji na tradycyjnych rynkach zbytu, eksport zbóż z UE prawdopodobnie będzie większy niż w poprzednim sezonie.

Źródło: KOWR