Mniejsze zbiory w ogrodnictwie

Jak wynika z „Wynikowego szacunku produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2013 roku” opublikowanego prze GUS, ubiegłoroczne zbiory ziemniaków wyniosły około 6,3 mln ton – to jest o 30% mniej od zbiorów z roku 2012 i aż o niecałe 36% mniej wobec średniej z lat 2006-2010. W przypadku zbiorów warzyw gruntowych – wyniosły one 4,4 mln ton, czyli o 4,3% mniej wobec zbiorów za rok 2012.

Dla porównania w roku 2012 zebrano 9,0 mln ton ziemniaków, a w latach 2006-2010 średnia produkcja wyniosła 9,9 mln ton. Plony z 1 ha wyniosły w minionym roku 21,1 ton wobec 24,2 ton w roku 2012 i 18,8 ton w latach 2006-2010. 
Zbiory warzyw gruntowych z całego areału ich uprawy, wyniosły 4358 tys. t, tj. o 4,3% mniej od zbiorów roku ubiegłego, przy czym spośród podstawowych gatunków, jedynie dla pomidorów odnotowano wzrost produkcji. Nieznacznie niższe były zbiory ogórków, natomiast największy spadek zbiorów zanotowano dla kalafiorów, których produkcja w poprzednim sezonie była wyjątkowo wysoka. Zmniejszenie produkcji większości gatunków warzyw gruntowych było wynikiem ograniczenia areału uprawy oraz niższego plonowania wczesnych odmian (na skutek znacznego opóźnienia siewów i czerwcowych podtopień pól). Łączna produkcja warzyw gruntowych w 2013 r. była także o 4,5% niższa od średniej produkcji z lat 2006 – 2010.
Kapusta
Szacuje się, że łączna produkcja kapusty w 2013 r. wyniosła niespełna 1,2 mln t, tj. o 6,9% mniej niż w roku ubiegłym. Zmniejszenie zbiorów kapusty w bieżącym roku było przede wszystkim wynikiem słabego plonowania i ograniczenia powierzchni uprawy kapusty wczesnej. Warunki agrometeorologiczne sprzyjały natomiast dobremu plonowaniu kapusty odmian późniejszych, co pozwoliło nieco wyrównać straty.
Kalafior
Zbiory kalafiorów wyniosły 224 tys. t i były o 8,9% niższe niż w roku ubiegłym. Podobnie jak w przypadku kapusty, o mniejszej tegorocznej produkcji zdecydowało słabsze plonowanie i ograniczenie areału uprawy kalafiorów wczesnych, jednak korzystne warunki, jakie wystąpiły jesienią przyczyniły się do uzyskania w bieżącym roku dość wysokich plonów późnych odmian kalafiorów.
Cebula
Produkcję cebuli w bieżącym roku ocenia się na ok. 617 tys. t, tj. o 3,8% mniej w porównaniu do zbiorów roku ubiegłego. Niezbyt korzystne warunki podczas wegetacji spowodowały uzyskanie niższych plonów cebuli niż w dwu poprzednich latach. Decydujące dla zmniejszenia plonowania cebuli były nadmierne opady deszczu w czerwcu oraz późniejsza sierpniowa susza.
W bieżącym sezonie warunki dla plonowania warzyw korzeniowych, były raczej sprzyjające, mimo występowania latem ekstremalnych zjawisk. Opady deszczu w początkowym i końcowym okresie wegetacji korzystnie wpłynęły na plonowanie. Szczególnie jesienią warunki agrometeorologiczne sprzyjały przyrostowi masy korzeni i wzrostowi plonowania. Produkcja marchwi jadalnej w bieżącym roku została oszacowana na 783 tys. t (o 6,2% mniej od uzyskanej w 2012 r.), natomiast produkcja buraków ćwikłowych na 331 tys. t (o 4,1% mniej).
Pomidory
Warunki meteorologiczne sprzyjały także plonowaniu pomidorów. Dobre nasłonecznienie, korzystny układ temperatur wpłynęły na uzyskanie dobrych plonów. Tegoroczna produkcja pomidorów wyniosła 281 tys. t i była o 7,8% wyższa od ubiegłorocznej.
Ogórki
Plonowanie ogórków natomiast, było ograniczone przez brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie w miesiącu sierpniu. Brak opadów i wysokie temperatury powietrza powodowały w niektórych rejonach nawet zasychanie plantacji, jednak zbiory ogórków w bieżącym roku były zbliżone do uzyskanych w 2012 r. i wyniosły 280 tys. t (jedynie o 0,9% mniej niż w roku poprzednim).
Łączne zbiory warzyw „pozostałych” zostały oszacowane na 780 tys. t (o 2,6% niższej od uzyskanych w roku ubiegłym). Niewielki spadek produkcji warzyw z tej grupy spowodowany był trudnymi warunkami podczas wegetacji oraz straty części areału uprawy w wyniku podtopień pól.
(wrp.pl)
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności