Mniejsza produkcja, większe zużycie

Najnowsze prognozy produkcji i zużycia zbóż w sezonie 2015/16 są nieznacznie gorsze od wcześniejszych.

Według najnowszych prognoz FAO z zeszłego tygodnia, wysokość światowej produkcji zbóż w nadchodzącym sezonie w wysokości 2 509 mln ton (łącznie z ryżem), tj. o 39 mln ton (1,5%) mniej w porównaniu z wynikiem z poprzedniego sezonu, jednak w dalszym ciągu o blisko 5% więcej w stosunku do średniej z ostatnich pięciu lat. Największe spadki odnotuje tu kukurydza (995 mln ton – o 30 mln ton mniej niż przed rokiem)

Zużycie zbóż w skali globalnej w sezonie 2015/16 jest prognozowane na 2 522 mln ton, tj. o 926 mln ton większe niż w poprzednim sezonie (+1%). Tempo wzrostu konsumpcji spowalnia. W poprzednim sezonie było wzrost spożycia wynosił 2,6%, a dwa lata wcześniej 4,8%. Tendencja zmniejszenia tempa wzrostu wynika głównie ze spowolnienia wzrostu zużycia zbóż na cele przemysłowe, a zwłaszcza do produkcji bioetanolu. Wzrosnąć natomiast ma konsumpcja zbóż na cele żywnościowe.
Według obecnych prognoz produkcji i zużycia zbóż, światowe zapasy zbóż będą mniejsze , niż się spodziewano wcześniej i wyniosą 627 mln ton.

Światowy handel zbożami w sezonie 2015/16 jest prognozowany w wysokości 349,4 mln ton, tj. o 0,6% (2 mln ton) mniej w porównaniu do szacunków handlu w sezonie 2014/15 i o 2% (8 mln ton) poniżej wyniku z sezonu 2013/14.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA