Mniejsza dynamika wzrostu produkcji mięsa na świecie

Według ostatniego raportu FAO w 2009 roku światowa produkcja mięsa wyniesie 286 mln ton, tj. będzie o 1,2% większa niż w 2008 roku. Eksperci FAO obniżyli poprzednie prognozy produkcji ze względu na przedłużającą się suszę w krajach Ameryki Południowej oraz spowolnienie wzrostu produkcji drobiu w Brazylii i Chinach, a także wzrost zagrożenia chorobami zwierzęcymi.

Produkcja mięsa wołowego oraz owczego zwiększy się nieznacznie. W bieżącym roku do światowego handlu trafi 23,4 mln ton mięsa, tj. o 4-5% mniej niż w 2008 roku. Spadek ten będzie wynikał przede wszystkim z redukcji eksportu wieprzowiny oraz drobiu, przy niewielkim wzroście handlu wołowiną i mięsem owczym.