Mniej zbóż w Unii Europejskiej

Unia Europejska należy do największych producentów zbóż na świecie. W bieżącym roku jednak zbiory zbóż we Wspólnocie były o 5% mniejsze niż rok wcześniej.

Produkcja zbóż w Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

2009/10

2010/11

Zmiana (%)

Pszenica zwyczajna

– areał (tys. ha)

– plon (t z 1 ha)

– zbiory (tys. t)

22767,5

5,6

128357,6

22926,6

5,5

126377,1

+0,7

-2,2

-1,98

Pszenica twarda

– areał (tys. ha)

– plon (t z 1 ha)

– zbiory (tys. t)

2814,0

3,1

8707,1

2871,1

2,9

8325,7

+2,0

-6,3

-4,4

Jęczmień

– areał (tys. ha)

– plon (t z 1 ha)

– zbiory (tys. t)

13642,3

4,4

59809,0

12581,5

4,3

53771,2

-7,8

-2,5

-10,1

Kukurydza

– areał (tys. ha)

– plon (t z 1 ha)

– zbiory (tys. t)

8358,9

6,8

56752,1

7947,4

6,8

54314,0

-4,9

+0,5

-4,5

Ryż

– areał (tys. ha)

– plon (t z 1 ha)

– zbiory (tys. t)

2747,1

3,5

9693,2

2569,3

3,2

8119,0

-6,5

-10,4

-16,2

Owies

– areał (tys. ha)

– plon (t z 1 ha)

– zbiory (tys. t)

3014,7

2,9

8683,3

2721,0

2,8

7541,6

-9,7

-3,8

-13,1

Pszenżyto

– areał (tys. ha)

– plon (t z 1 ha)

– zbiory (tys. t)

2748,7

4,1

11232,1

2715,1

3,9

10625,7

-1,2

-4,2

-5,4

Sorgo

– areał (tys. ha)

– plon (t z 1 ha)

– zbiory (tys. t)

115,6

5,3

613,9

114,9

5,4

625,0

-0,6

+2,4

+1,8

Razem zboża

– areał (tys. ha)

– plon (t z 1 ha)

– zbiory (tys. t)

58017,1

5,0

288692,3

56179,7

4,9

274137,7

-3,2

-1,9

-5,0

Francja w dalszym ciągu pozostała największym unijnym producentem zbóż. Ich zbiory w tym kraju wyniosły 64,6 mln ton. Pod względem wysokości plonów liderem w bieżącym roku jest jednak Belgia. Zwiększyły się one do 8,7 t z 1 ha. Drugie miejsce pod tym względem zajmuje Holandia (8,5 t z 1 ha), a trzecie – Francja (7,1 t z 1 ha). W Niemczech plony spadły z 7,2 do 6,6 t z 1 ha. Produkcja pszenicy, która w większości krajów spadła, w Irlandii i w Wielkiej Brytanii wzrosła. W Irlandii jej plony osiągnęły 8,7 t z 1 ha, a w Wielkiej Brytanii – 7,5 t z 1 hektara.