Mniej zbóż na Ukrainie i w Rosji

Niestabilna sytuacja na Ukrainie w połączeniu z utrzymującą się suszą doprowadziła do korekty prognoz tegorocznej produkcji zbożowej w obu krajach.

W kwietniowym raporcie francuscy analitycy z Agritel obniżyli prognozę zbiorów kukurydzy w Rosji i na Ukrainie łącznie o 33,1 mln ton, co oznacza spadek o 14,2% wobec 2013 roku. Spadek produkcji na Ukrainie ma być przy tym większy – 17,6% rok do roku.

Prognoza zbiorów pszenicy została także zredukowana w porównaniu z poprzednim raportem. Przewidywana produkcja tego gatunku to obecnie 18,4 mln ton, tj. o 1,6 mln ton mniej niż we wcześniejszej prognozie i o 16,5% poniżej ubiegłorocznego wyniku. Według prognoz, produkcja pszenicy w Rosji ma wynieść 48,1 mln ton, tj. o 1,8 mln ton poniżej przewidywań z lutego br. i jednocześnie o 7,8% mniej niż rok wcześniej.

Zasiewy zbóż jarych rozpoczęły się w Rosji i na Ukrainie kilka tygodni temu. Decydującym czynnikiem dla rozwoju roślin będzie pogoda w kwietniu. Tymczasem w niektórych rejonach niepokój wzbudza postępująca susza. Dobrze przedstawia się kondycja upraw ozimych. Warunki pogodowe dla tych upraw należy uznać w większości rejonów za sprzyjające. Jednak i w tym przypadku zagrożeniem może być pogorszenie się pogody – nasilenie suszy.
(wrp.pl, FAMMU/FAPA)