Mniej wypadków w rolnictwie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 13 czerwca zainauguruje Strategię „Wizji Zero” w sektorze rolniczym w Polsce. Jej głównym celem jest zmniejszanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. Strategia opiera się na przekonaniu, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe można wyeliminować, jeśli zastosuje się odpowiednią strategię prewencji.

Dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która od 28 lat aktywnie prowadzi działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, popularyzacja założeń Strategii jest podkreśleniem wagi tych działań i pozwala dotrzeć z przekazem prewencyjnym do jeszcze większego grona rolników.

Strategia „Wizji Zero” opiera się na 7 złotych zasadach, których zastosowanie pomaga zaprojektować środowisko pracy w taki sposób, aby nikt nie został w pracy pozbawiony życia lub zdrowia. Każde gospodarstwo rolne może znaleźć własną najlepszą drogę realizacji poszczególnych zasad.

Strategia „Wizji Zero” uwzględnia także ważny, często pomijany element, jakim jest dobrostan człowieka. Ma to uzasadnienie w wynikach badań, które dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja pracy to ważne czynniki, które wpływają na bezpieczeństwo pracy, także rolników.

W ramach wdrożenia strategii w Polsce Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi szereg działań informacyjnych, m.in. powstanie spot promocyjny oraz odbędzie się ogólnopolski konkurs dla młodzieży na realizację krótkiego filmu prewencyjnego pod hasłem Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie.

– „Wizja Zero” to światowa strategia prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w sektorze rolniczym, wdrażana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego – ISSA (ang. International Social Security Association), do którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy od 1991 roku, a od 2007 roku, prowadzi w jego ramach, Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie. Kasa przystąpiła do międzynarodowej kampanii popularyzującej Wizję Zero w 2018 r. – tym samym stała się jej oficjalnym Partnerem – informuje Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej KRUS.

7 ZŁOTYCH ZASAD

⦁ Przejmij inicjatywę – zaangażuj się

⦁ Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko

⦁ Zdefiniuj cele – stwórz program

⦁ Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany

⦁ Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy

⦁ Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie

⦁ Daj dobry przykład i motywuj innych

 

Źródło: KRUS