Mniej wołowiny w UE

W 2009 r. produkcja wołowiny w krajach UE-15 zmniejszyła się o 1,5% w skali roku do około 7,1 mln ton – informują specjaliści ds. rynku rolnego z Banku BGŻ. Wynikało to między innymi z liberalizacji rynku i zwiększonej konkurencji ze strony krajów Ameryki Południowej oferujących niższe ceny. Szacuje się, że w roku 2010 nastąpi dalszy spadek produkcji tego mięsa.

Według informacji serwisu agra-net w 2009 r. Francja i Niemcy pozostały największymi producentami wołowiny we Wspólnocie, jednak produkcja w obu krajach zmalała w skali roku (o 0,2% i 1,6%). W bieżącym roku przewidywane są kolejne obniżki o 2,5% w przypadku Francji i 0,4% dla Niemiec. Szacuje się, że w 2010 r. produkcja wołowiny w UE-15 zmniejszy się w relacji rocznej o 0,7%.

Konsumpcja wołowiny w UE również uległa zmniejszeniu, jednak w znacznie mniejszym stopniu niż produkcja. Spożycie mięsa wołowego w UE-15 w 2009 r. spadło o około 1% w skali roku i ukształtowało się na poziomie 7,4 mln ton. Jednak we wszystkich krajach Wspólnoty łącznie konsumpcja wołowiny w 2009 r. wzrosła nieznacznie w porównaniu do 2008 r. do 8,2 mln t, głównie z powodu wzrostu popytu ze strony Polski (o 17%) do 169 tys. ton. Konsumpcja mięsa wołowego w UE-15 w 2010 r. prawdopodobnie pozostanie na stabilnym poziomie w porównaniu do ubiegłego roku i wyniesie około 7,4 mln ton.