Mniej warzyw, wyższe ceny

Niska podaż warzyw na krajowym rynku sprawia, że ceny utrzymują się na wyższym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego. Cena cebuli do konsumpcji bezpośredniej w połowie stycznia br. w skupie wynosiła średnio 0,72 zł/kg i była o 47% wyższa niż przed rokiem, jak podają dane MRiRW. Kapusta biała podrożała o 64% (do 0,46 zł/kg), marchew o 22% (do 0,84 zł/kg) a buraki ćwikłowe o 58% (do 0,71 zł/kg).

Ceny warzyw, pochodzących z ubiegłorocznych zbiorów, będą nadal rosły – głównie ze względu na zmniejszanie się zapasów. Wpływ na wzrost cen warzyw na krajowym rynku, zdaniem analityków, mogą też miec wysokie ceny warzyw w innych krajach, zwłaszcza w Rosji i Ukrainie, które są ważnymi odbiorcami polskich warzyw.

Dla przykładu, w połowie stycznia 2013 r., marchew w Rosji kosztowała około dwa razy więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego: w południowych regionach cena wynosiła 0,22-0,30 euro/kg, wobec 0,10-0,20 euro/kg w styczniu roku poprzedniego. Wpływ na te wzrosty mają też niskie zapasy wśród producentów.
W 2011 roku sprzedaż polskiej marchwi na rosyjski rynek wyniosła prawie 7 tys. t, co stanowiło ok. 24% łącznego krajowego eksportu tego warzywa.
 

Również na Ukrainie od nowego roku notuje się wzrost cen cebuli (+ 0,06-0,09 euro/kg). W 2011 roku Ukraina była odbiorcą 59% polskiego eksportu cebuli. 
 
Oprac. EG na podst. MRiRW, FAMMU/FAPA