Mniej warzyw  w Unii Europejskiej

Warzywa

Prognozuje się, że zbiory warzyw w Unii Europejskiej  w 2017 r. wyniosą 63 mln ton wobec 64,2 mln ton w roku 2016.

Relatywnie niski poziom cen skupu większości gatunków warzyw ze zbiorów
w 2016 r. spowodował zmniejszenie powierzchni ich uprawy w 2017 r. Spośród warzyw podstawowych (tj. warzyw, których produkcja ma największy udział w zbiorach warzyw ogółem) zmniejszyła się powierzchnia uprawy: kapust, cebuli, marchwi, buraków ćwikłowych i ogórków gruntowych. W niektórych rejonach kraju niekorzystne warunki pogodowe w kwietniu i maju wpłynęły na spowolnienie przyrostu masy biologicznej wielu gatunków warzyw. Od drugiej dekady maja wraz ze wzrostem temperatury wegetacja warzyw została przyśpieszona – informuje Agencja Rynku Rolnego

W Polsce według Głównego Urzędu Statystycznego  produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na ponad 4,5 mln ton, tj. na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. O ostatecznej wysokości zbiorów zdecydują jednak warunki dalszej wegetacji.

Tegoroczne zbiory kapusty ocenia się na niespełna 1mln ton, a kalafiorów na 235 tys. ton.  Zbiory marchwi jadalnej zostały oszacowane na poziomie 810 tys. ton, a buraków na poziomie nieco niższym od ubiegłorocznego, tj. na 330 tys. ton.  Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie 655 tys. ton. Zbiory ogórków szacuje się na ponad 245 tys. ton, a pomidorów na ponad 255 tys. ton.

Produkcję pozostałych gatunków warzyw łącznie szacuje się na poziomie nieco wyższym od wysokiego ubiegłorocznego, tj. na blisko 980 tys. ton.

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zbiory warzyw spod osłon w 2017 r. mogą wynieść 1065 tys. ton, tj. o 2% więcej niż w 2016 r., w tym zbiory pomidorów wzrosną do poziomu 620 tys. ton wobec 606,6 tys. ton w 2016 r., natomiast zbiory ogórków spadną i wyniosą 265 tys. ton wobec 276,9 tys. ton w 2016 r. Zbiory pozostałych warzyw, tj. papryki, sałaty, oberżyny, rzodkiewki i innych warzyw spod osłon, utrzymają się na poziomie 180,0 tys. ton. Zbiory pieczarek wyniosą 325 tys. ton i będą niewiele wyższe niż w 2016 r.

Źródło: MR i RW