Mniej pieniędzy na rolnictwo

Rząd przesłał do Sejmu autopoprawkę do projektu budżetu na przyszły rok, w której proponuje cięcia w kwocie jednego miliarda i 700 mln złotych. Cięcia nie ominą rolnictwa – poinformowali wczoraj dziennikarze redakcji rolnej TVP.

Kryzys finansowy dopada także Polskę. Wzrost PKB ma być niższy prawie o 1% przy niezmienionym deficycie. Dlatego też minister finansów dokonał rewizji wydatków zaplanowanych w budżecie. Rolnictwo otrzyma 170 mln zł mniej, niż planowano.

Najwięcej, bo 86 milionów zł mniej otrzyma KRUS. Rząd uciął także wydatki za zwalczanie chorób zakaźnych w kwocie 50 mln zł. 35 mln zł zostało zabranych z puli przeznaczonej na rozwój wsi, poinformował wczoraj Agrobiznes TVP.

MS/Wrp.pl