Mniej pestycydów

Posłowie w Parlamencie Europejskim wzywają Komisję Europejską do wzmocnienia inicjatywy na rzecz owadów zapylających i wprowadzenia nowych środków ochrony pszczół i innych owadów. Ich zdaniem potrzebny jest program ukierunkowanych działań chroniących owady zapylające.

– W rezolucji przyjętej w środę Parlament z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę UE dotyczącą owadów zapylających, ale podkreśla, że w obecnej formie nie chroni ona pszczół i innych owadów przed niektórymi z wielu przyczyn spadku ich liczebności, w tym przed intensywnym rolnictwem, pestycydami, zmianą klimatu, zmianą użytkowania gruntów, utratą siedlisk i gatunków inwazyjnych – informuje Dorota Kolinska z Biura Prasowego Parlamentu Europejskiego.

Zdaniem eurodeputowanych aby pomóc w dalszym zmniejszaniu pozostałości pestycydów w siedliskach pszczół, ograniczenie stosowania pestycydów musi stać się kluczowym celem przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Wzywają oni również do uwzględnienia obowiązkowych celów ograniczenia pestycydów na terenie UE, w zbliżającym się przeglądzie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów.

Parlament Europejski domaga się również przeznaczenia większych funduszy na badania przyczyn spadku liczby pszczół, aby chronić różnorodność gatunków owadów zapylających.

Źródło: PE

Opracował: Krzesimir Drozd