Mniej biopaliw I generacji

Ograniczenie do 7% udziału biopaliw I generacji w transporcie zostało zatwierdzone.

Parlament Europejski poparł ograniczenie udziału biopaliw I generacji w transporcie z 10% do 7% w 2020 roku. Wcześniej Komisja Europejska opowiedziała się za ograniczeniem udziału biopaliw I generacji do 5%, a PE do 6%. W połowie kwietnia Komitet ds. Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego w porozumieniu z Radą zdecydował się ograniczyć udział biopaliw do 7%. Obecny projekt zakładający 7% udział jest odpowiedzią na obawy przemysłu biopaliwowego o kondycję branży.

W ramach uzgodnionej reformy, koncerny biopaliwowe będą musiały raportować ocenę wpływu biopaliw na środowisko naturalne wynikającą ze zmiany przeznaczenia gleb na cele nie żywnościowe – ILUC. Decyzja ta jest daleka od pełnego rozliczania emisji CO2, wspieranego przez Transport & Environment, które uniemożliwiłoby wliczanie konsumpcji szkodliwych biopaliw w osiąganiu celów wskaźnikowych. Przegląd metodyki ILUC ma być dokonany do 2018 roku.
Copa Cogeca z zadowoleniem przyjęła kompromisowe ustalenia, jednak podkreśliła, że modele, które wykorzystano jako podstawę oceny wartości ILUC państwom członkowskim przez dostawców paliw nie znajdują oparcia w nauce. Nie nadają się one do precyzyjnego oszacowania zakresu zmiany użytkowania gruntów w państwach spoza UE i wynikających z niej emisji. Nowa legislacja powinna nabrać mocy prawnej do 2017 roku.

Renata Struzik, za: FAMMU/FAPA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności