Młodzi rolnicy startują po premie!

Znamy już termin, w jakim będzie można składać wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników!

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym agencji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Młodzi rolnicy w tym szęscioletnim rozdaniu trzymają 718 mln euro.

To dofinansowanie i zasady jego otrzymania będzie się różniło od poprzedniego. O zmianach pisaliśmy już 20.lipca http://www.wrp.pl/m%C5%82odzi-rolnicy-szykujcie-si%C4%99%E2%80%A6-na-premie
Renata Struzik, źródło: ARiMR