Młodzi rolnicy mają czas do końca września!

Młodzi rolnicy, który dzięki przesunięciu środków w ramach starego PROW 2007-2013 otrzymają premie na założenie gospodarstwa, muszą maksymalnie do końca września złożyć wniosek o wypłatę wsparcia.

„Dzięki wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską na przesunięcie w ramach budżetu PROW 2007 – 2013 dodatkowych pieniędzy dla młodych rolników, stutysięczne premie ułatwiające samodzielne rozpoczęcie gospodarowania może otrzymać 14 288 osób, spośród tych, które ubiegały się o takie wsparcie wiosną 2014 r. Wcześniej limit środków przyznany na taką pomoc pozwalał na udzielenie premii 11363 młodym rolnikom.” – poinformowała na swojej stronie internetowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Już w pierwszej połowie lipca było wiadomo, że pieniądze niewykorzystane w ramach starego PROW na lata 2007-2013 zostaną przesunięte na premie dla młodych rolników.
Młodzi rolnicy, którzy dzięki powyższej decyzji dostaną wsparcie musza pamiętać, aby koniecznie maksymalnie do końca września 2015 roku złożyć wniosek o wypłatę wsparcia wraz z niezbędnymi załącznikami w ARiMR.
Renata Struzik, źródło: ARiMR