Młodzi Producenci Rolni 2016

Dawid Krawczyk z województwa śląskiego został zwycięzcą XXXIV Finału Krajowego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W tym roku mottem przewodnim organizowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej konkursu było hasło: „Młodość, Innowacyjność, Konkurencyjność”.

W celu wyłonienia najlepszego z najlepszych, wzorem lat poprzednich, Olimpiada przebiegała trójetapowo, począwszy od Eliminacji Szkolnych (Środowiskowych), poprzez Finały Wojewódzkie, a kończąc na Finale Krajowym w dniach 17-18 marca 2016 r., podczas XXII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.
 W Olimpiadzie mogli brać udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym.  Jej celem jest przede wszystkim rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego oraz wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk w tym w zakresie bezpieczeństwa pracy i popularyzacja osiągnięć w rolnictwie. 
– W zmaganiach odbywających się 17 marca w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach udział wzięło 60 uczestników: uczniów szkół rolniczych, studentów kierunków rolniczych oraz rolników do 40 roku życia. Pierwszym etapem eliminacji był test składający się z 50 pytań z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji, ochrony środowiska i OZE, ekonomiki i zarządzania, bhp w rolnictwie oraz Wspólnej Polityki Rolnej – informuje Dariusz Suszyński, prezes zarządu krajowego ZMW. 
 
Następnie 33 uczestników z najlepszymi wynikami zostało zakwalifikowanych do części praktycznej, przygotowanej przez pracowników Świętokrzyskiego ODR w Modliszewicach. Wyłoniona czołowa dziesiątka finalistów, w dniu 18 marca podczas Targów Agrotech w Kielcach, odpowiadała na pytania ustne przygotowane przez przedstawicieli UR w Krakowie, ŚODR oraz KRUS.
 
Wyniki Finału Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2016 
 
I miejsce  Dawid Krawczyk – 26 lat, woj. śląskie    
II miejsce Krzysztof Furdyna – 22 lata, woj. podkarpackie
III miejsce Roman Bathelt – 22 lata, woj. śląskie    
IV miejsce Dawid Obojski – 37 lat, woj. mazowieckie
IV miejsce Andrzej Szubert – 23 lata, woj. łódzkie
V miejsce Tomasz Musiał – 20 lat, woj. lubuskie
VI miejsce Kacper Kaliniak – 21 lat, woj. opolskie
VI miejsce Andrzej Turzyński– 39 lat, woj. pomorskie       
VI miejsce Mateusz Zajączek– 20 lat, woj. wielkopolskie   
VII miejsce Marcin Janczuk – 23 lata, woj. warmińsko – mazurskie