Młodzi mistrzowie wiedzy o nowoczesnym rolnictwie

Kilkudziesięciu uczniów z 15 szkół rolniczych, których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego wzięło udział w IV Edycji Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin. Odbyła się ona 3 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego (ZSCKR) w Bydgoszczy i pozwoliła wyłonić mistrzów wiedzy o nowoczesnym rolnictwie. Niewykluczone, że za kilka lat to właśnie uczestnicy konkursu będą stanowić o sile polskiej gospodarki.

Konkurs składał się z dwóch etapów – szkolnego oraz międzyszkolnego. W piątkowym etapie międzyszkolnym uczestnicy brali udział w wykładach prowadzonych przez ekspertów, części pisemnej, a także części praktycznej. Najlepsi okazali się: Kacper Kucharczyk z ZSCKR Kamień Mały (I miejsce i nagroda za najlepszą wiedzę praktyczną), Karol Andrzejewski z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych Karolewo (II miejsce), Adrian Mackiewicz z ZSCKR Gołotczyzna (III miejsce). Tematem przewodnim tegorocznego konkursu była uprawa kukurydzy.
 
– Naszym głównym celem jest nie tylko kształcenie, ale i pokazywanie młodym ludziom dalszej ścieżki edukacyjnej, która pozwoli im zdobyć wykształcenie kierunkowe. Poprzez tego typu konkursy chcemy upowszechniać wśród przyszłych ogrodników i rolników wiedzę na temat uprawy i ochrony integrowanej roślin Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, a także uczestnikom konkursu. Zaangażowanie, wiedza i wyniki uczniów są dowodem na to, że drzemie w nich spory potencjał, w który warto inwestować i rozwijać – mówił Andrzej Wiosna, dyrektor ZSCKR w Bydgoszczy. 
 
Podobnego zdania byli eksperci i partnerzy, którzy wspierali konkurs od strony merytorycznej. Zwracali oni również uwagę na to, jak dużą rolę w nowoczesnym podejściu do ogrodnictwa i rolnictwa odgrywa wiedza na temat uprawy i ochrony integrowanej roślin pozwalającej ograniczyć wykorzystanie metod chemicznych na rzecz rozwiązań przyjaznych środowisku.
– Jestem pełen podziwu dla uczestników konkursu Wiedza na temat uprawy i ochrony integrowanej roślin jest niezwykle istotna. Jej brak może przynieść szkodliwe skutki nie tylko owadom zapylającym, takim jak pszczoły, trzmiele, czy biedronki, ale całemu środowisku i ludziom. Obecnie wielu młodych ludzi jest odpowiednio wyszkolonych i stara się przestrzegać zaleceń odnośnie stosowania różnych środków. W dalszym ciągu istnieje jednak potrzeba, by poszerzać tego typu wiedzę, by w produkcji roślinnej najpierw koncentrować się na agrotechnice, organicznym nawożeniu, czy stosowaniu odmian odpornych, a dopiero później na środkach chemicznych – mówi prof. dr hab. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. –
 
Na laureatów etapu międzyszkolnego czekały nagrody ufundowane przez sponsorów i partnerów konkursu. Jednym z nich była firma IDFS Sp. z o.o., zajmująca się tworzeniem innowacyjnego oprogramowania, wspierającego wzajemną współpracę i zarządzanie w sektorze rolniczym. Przekazała ona zdobywcom miejsc I-III dostęp do AGREGO – nowoczesnego systemu, który umożliwia szybką wymianę informacji pomiędzy członkami grupy, jej liderem i doradcą (doradcami). System może być pomocny uczniom np. w nauce gospodarowania. 
 
Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego (ZSCKR) w Bydgoszczy, a współorganizatorami Ośrodek Doradztwa Rolniczego Minikowo i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.