Młodzi mistrzowie regionalnej kuchni

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni i Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego organizują V edycję Ogólnopolskiego konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych tj. techników oraz zasadniczych szkół zawodowych kształcących w zawodach gastronomicznych, którzy stworzą autorski przepis kulinarny uwzględniający, co najmniej jeden polski produkt regionalny lub tradycyjny zarejestrowany lub aplikujący o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.
Jak udało się  nam ustalić ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona dwuetapowo. Spośród nadesłanych zgłoszeń spełniających wymagania formalne, specjalnie powołana komisja konkursowa wyłoni 10 najlepszych przepisów kulinarnych. Autorzy tych przepisów zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ogólnopolskim finale konkursu, podczas którego na podstawie oceny potraw przygotowanych w oparciu o wyłonione w półfinale przepisy, zostaną wybrani zwycięzcy konkursu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody/upominki oraz dyplomy.
Zgłoszenia uczniów i ich prac konkursowych dokonuje szkoła na adres: Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, ul. Widok 20 lok. 1, 00-023 Warszawa z dopiskiem „KONKURS”. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 12 kwietnia 2016 roku – informuje resort rolnictwa.