„Młody rolnik” rusza w maju

Minister rolnictwa zapowiedział dodatkowy nabór na działanie „Młody Rolnik”. Nabór rozpocznie się prawdopodobnie około połowy maja. Do rozdysponowania jest 189 mln euro, dzięki którym to środkom blisko 7,8 do 8 tysięcy młodych rolników będzie mogło otrzymać po 100 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności rolniczej.

W związku z kończącym się okresem programowania dokonywane są przesunięcia środków w celu ich pełnego i efektywnego wykorzystania. Dzięki temu zwiększono budżet działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” o 189 mln euro. Pozwoli to Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosić w maju br. kolejny nabór wniosków.
Obecnie w resorcie rolnictwa trwają prace w zakresie nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013, projekt rozporządzenia znajduje się na stronie internetowejwww.minrol.gov.pl.
Główna zmiana dotyczy przede wszystkim podwyższenia do 100 tys. zł. kwoty premii, ustanowienia minimalnej liczby punktów warunkującej przyznanie pomocy oraz pogłębienia oceny założeń biznesplanu, w szczególności w zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
Informacje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy zostaną podane do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.
(Źródło: KRIR)