Młody Agro-Przedsiębiorca

Trzy podmioty związane z sektorem agro połączyły siły i zorganizowały konkurs „Młody Agro-Przedsiębiorca”, którego inauguracja przewidziana została na początek września, a jego zakończenie na 31 grudnia.


Patronat nad realizowanym projektem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji Narodowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz Agencja Rynku Rolnego (ARR).

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie współpracy Concordii Ubezpieczenia, Banków Spółdzielczych SGB i Fundacji Wsparcia Rolnika Polska Ziemia. Skierowane jest ono do słuchaczy szkół rolniczych w całej Polsce.

Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie trendom wyludniania polskich obszarów wiejskich i migrowania do dużych ośrodków miejskich. Stąd też pomysł, aby zrealizować ten „przedsiębiorczy” projekt. Z naszego doświadczenia wynika bowiem, że polska wieś – to atrakcyjne miejsce zarówno do mieszkania, jak również rozwojowej i godnej pracy – wyjaśnia Jacek Smolarek, Prezes Concordii Ubezpieczenia.

Robert Tórz p.o. Dyrektora Departamentu Produktów Bankowych i Procedur z SGB podkreśla że istotnym aspektem dla Banków Spółdzielczych SGB jest propagowanie wśród młodzieży z terenów wiejskich aktywnego i przedsiębiorczego podejścia do prowadzenia własnego agrobiznesu. – Chcielibyśmy żeby przyszli właściciele gospodarstw rolnych postrzegali nas jako partnera, który nie tylko zajmuje się obsługą ich finansów, ale również podpowiada rozwiązania ułatwiające rozwijanie działalności rolniczej – dodaje.

Tematem konkursu jest „Nowoczesne gospodarstwo rolne”. Słuchacze szkół rolniczych  w 5-osobowych zespołach mają za zadanie przygotować multimedialną prezentację na powyższy temat. Każdy zespół będzie pracował pod okiem nauczyciela – koordynatora. Projektowane gospodarstwo ma spełniać kryteria dochodowości, innowacyjności i bezpieczeństwa.

Chcemy, aby młodzi ludzie przekazali swoje uwagi i pomysły, które sprawią, że kolejne pokolenia mieszkańców obszarów wiejskich zaczną upatrywać szanse na godne życie właśnie w gospodarce rolnej – wyjaśnia Elżbieta Górnik, Wiceprezes Zarządu Fundacji Wsparcia Rolnika Polska Ziemia.

Komisja konkursowa będzie oceniała przedsiębiorcze myślenie oraz umiejętność zastosowania instrumentów wsparcia finansowego na zdynamizowanie działalności. Wyróżnione zostaną te prace, których autorzy przewidzą i możliwie zminimalizują ryzyka związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Dla trzech laureatów konkursu i pięciu wyróżnionych prac organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne. Trafią one zarówno do samych uczestników zwycięskich zespołów, jak i do nauczycieli – koordynatorów, a także szkół.

Do udziału w konkursie „Młody Agro-Przedsiębiorca” zaproszona zostanie młodzież z 46 szkół średnich o profilu rolniczym z całego kraju.

Źródło: Concordia