Młode bydło

W 2009 roku ceny młodego bydła w krajach UE osiągnęły niższy poziom w stosunku do 2008 roku. Był to wynik zwiększonej podaży oraz redukcji popytu. W 2009 roku sytuacja na unijnym rynku wołowiny była bardziej zróżnicowana w stosunku do 2008 roku.

Przed dwoma laty spadek produkcji, mniejszy import z krajów Ameryki Południowej oraz stabilny popyt, sprawiły, że ceny wołowiny na rynku unijnym poszybowały w górę. W 2009 roku świat odczuwał skutki kryzysu ekonomicznego, co zmusiło wielu ludzi do sięgania po tańsze gatunki mięsa. Ponadto na rynek unijny ponownie zaczęła napływać większa ilość mięsa wołowego z krajów południowoamerykańskich, co skutkowało spadkiem cen we Wspólnocie.

Zwiększony handel wołowiną oraz rosnąca konkurencja między krajami wewnątrz Wspólnoty sprawiły, że różnice cenowe na poszczególnych rynkach Unii, widoczne w przeszłości, zawęziły się. W 2009 roku ceny młodego bydła we Włoszech osiągnęły najwyższy poziom we Wspólnocie, wynosząc średnio 3,60 euro za kg. Ceny we Francji zbliżyły się do poziomu w Niemczech, podczas gdy w 2008 roku kształtowały się poniżej poziomu cen notowanych w tym kraju. W najbliższym okresie ceny młodego bydła w Unii raczej nie osiągną pułapu z 2008 roku. W drugiej połowie br. mogą one przewyższyć poziom z analogicznego okresu 2009 roku.

Źródło: FAMMU/FAPA