Mleko w górę!

Styczniowa średnia cena skupu mleka na świecie jest o 85% wyższa niż w styczniu 2009 r. i wynosi 26,7 euro za 100 kg, jak podało Kilońskie Centrum Badań nad Gospodarką Żywnościową ife. Bieżące wskaźnikowe ceny skupu mleka na świecie obliczane są na podstawie notowań światowych przekazywanych przez ośrodek ZMB i aktualnego kursu dolara USA.

Mleko o standardowych parametrach reprezentatywnych dla unijnego rynku, czyli 3,7% tłuszczu oraz 3,4% białka dosięgnęło w styczniu br. średnią cenę 26,7 eurocentów/kg. Jest to nieznaczny, ponad 4% spadek w porównaniu do cen z grudnia 2009 r. Wówczas za kg mleka płacono 27,9 eurocentów. Jednak wobec ceny surowca z analogicznego okresu roku ubiegłego jest to ogromna 85% zwyżka. Wówczas za kg mleka na świecie płacono zaledwie 14,4 eurocentów.