fbpx
Strona głównaCenyRynek mlekaMleko do szkół – uwagi mleczarzy i spółdzielni mleczarskich

Mleko do szkół – uwagi mleczarzy i spółdzielni mleczarskich

Poniżej prezentujemy opinię Krajowego  Związku  Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. i Krajowego  Stowarzyszenia Mleczarzy  dotyczącą programu dla szkół.

Przedstawiony do konsultacji w dniu 20 lipca 2017 r. kolejny projekt Rozporządzenia  Rady Ministrów dotyczący wspólnego programu szkolnego doprowadzi do załamania , a nawet unicestwienia jego realizacji (w części mlecznej)  mozolnie tworzonego w ciągu ostatnich 12 lat, którym mogliśmy się pochwalić będąc niekwestionowanym liderem wśród państw Unii Europejskiej.

Niestety,  propozycja niezwiększania  środków  budżetowych ponad poziom ustalony przez poprzedni rząd   tj. 128 mln zł przy zwiększeniu programu  w części owoców i warzyw spowoduje  zmniejszenie dostaw porcji mleka z 250 mln do 160 mln/ rok tj. o prawie 40% wynikające  z redukcji :

-liczby  dzieci objętych programem  z 2,6 mln do 1,9 mln,

– ilości porcji rocznych z 96 do 84 tj. poniżej 50% dni szkolnych w roku,

– budżetowej dotacji mleka  dla szkół z obecnych 118 mln zł do 64 mln zł tj. prawie o połowę.

Ponadto propozycja ustalenia ceny za 1 porcję 65 groszy nie uwzględnia realiów wzrostu cen surowca o ponad 1/3 w stosunku do roku ubiegłego, wzrostu kosztów infrastruktury logistycznej, a rozszerzenie  programu o dostawy w tej samej cenie  znacznie droższych  naturalnych napojów: kefiru, jogurtu i sera  twarogowego stawia pod znakiem zapytania celowość produkcji nierentownego mleka i przetworów mlecznych dla szkół.

Grozi to jak już wcześniej sygnalizowaliśmy załamaniem, a nawet  fiaskiem programu dla szkół w części mlecznej.

Środowisko mleczarskie nie uczestniczyło w zredagowaniu „Krajowej Strategii Wdrożenia  w  Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół” w latach 2017/2018 – 2022/2023” na którą się powołuje Ministerstwo Rolnictwa w uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia RM i która powinna  być z nami przedyskutowana jeszcze przed jej wysłaniem w lipcu 2017r do Komisji Europejskiej.

Wcześniejsze  wersje projektu Rozporządzenia  wychodzące naprzeciw naszym postulatom  uśpiły naszą czujność, a  niespodziewane  utrzymanie dotacji  z lat poprzednich jest dla nas przykrą  niespodzianką, a propozycje wyeliminowania z programu cieszącego się wśród dzieci mleka i jogurtów  smakowych naraża zakłady mleczarskie na dodatkowe straty (zakupione wcześniej lub pozostałe z poprzedniego okresu   materiały opakowaniowe, środki pomocnicze  itp. które nie będą mogły być wykorzystane).

Akceptując  bezpłatną dystrybucję produktów w placówkach oświatowych podtrzymujemy celowość przywrócenia poprzedniej wersji projektu z 2 wariantami cenowymi, ale z rozszerzeniem programu na wszystkie dni roku szkolnego  i wszystkie klasy reformowanej szkoły podstawowej (zamiast I-V do klasy I-VII, a od roku szkolnego 2018/2019 dla klas I-VIII)  z odpowiednim zwiększeniem dotacji z budżetu państwa.

Jest dla wszystkich oczywista celowość bezpłatnego spożycia mleka w szkole przynajmniej w ¼ części  dziennej dawki zalecanej  przez Instytut  Żywienia i Żywności  podlegający Ministerstwu  Zdrowia dla dzieci i młodzieży  w okresie intensywnego wzrostu i zapotrzebowania na wapń i białko.

Naszym zdaniem należy również wcześniej rozważyć zróżnicowanie ceny porcji mleka UHT i mleka  świeżego  pasteryzowanego na korzyść tego ostatniego.

Pozwoliłoby to na rozszerzenie listy producentów mleka dla szkół, szczególnie w wersji mleka świeżego do małych wiejskich szkół, którym  w pierwszej kolejności  grozi wyeliminowanie z programu dla szkół w wersji proponowanej przez Rząd.

Powyższe  postulaty wychodzą naprzeciw strategii odpowiedzialnego rozwoju za zdrowie polskiego społeczeństwa i przyszłych pokoleń, które od najmłodszych lat powinno zostać przyzwyczajone do spożywania  zbilansowanych składników mleka będących  podstawą zrównoważonej diety współczesnego człowieka, co powinno przyczynić się do zwiększenia spożycia mleka na mieszkańca w Polsce w roku 2030 do poziomu osiąganego w krajach Zachodniej Europy.

W przypadku  niemożliwości zwiększenia dotacji państwa polskiego proponujemy zredukować program szkolny tylko do klas 1-III szkoły podstawowej z ewentualnym zwiększeniem dni dostawy przy przywróceniu jednej porcji do 85 groszy (90 groszy dla mleka świeżego) i tylko dla mleka o zawartości 3,2% tłuszczu i 3,2 % białka, gwarantującego lepszy smak przy jednoczesnym zmniejszeniu tendencji do otyłości dzieci w stosunku do mleka o niższej zawartości tłuszczu (w oparciu o informacje ostatnio otrzymane z Instytutu Żywienia i Żywności). W takim przypadku należy dopuścić opakowania na mleko szkolne z dotychczasową szatą graficzną aż do wyczerpania zapasów. W następnych latach przy zwiększeniu dotacji można byłoby objąć programem kolejne klasy szkoły podstawowej.

Źródło: KZSM Zw. Rew.

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.