Mleko nadal w dobrej cenie

Krowy

Na skutek poprawy opłacalności produkcji mleka oraz dużych zasobów pasz gospodarskich, w połowie 2017 r. przerwana została (utrzymująca się nieprzerwanie od 2009 r.) spadkowa tendencja w pogłowiu krów mlecznych. W grudniu 2017 r. zdaniem ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  liczba krów mlecznych wzrosła o 1% i ukształtowała się na poziomie 2 150 tys. sztuk. Jednak w pierwszym półroczu 2018 r. przewidywany jest powrót do procesów restrukturyzacji bazy surowcowej.

Przy dalszej poprawie wydajności mlecznej (w 2017 r. do 6155 l/sztukę wobec 6037 l/sztukę w 2016 r.), w 2017 r. skup mleka mógł być o 5% większy niż w 2016 r. i  osiągnąć poziom 11,4 mld litrów Według prognoz IERiGŻ  w 2018 r. produkcja mleka wzrośnie o około 1%, do 13,4 mld litrów, podczas gdy skup będzie większy o 3% i  wyniesie 11,7 mld litrów.

Resort rolnictwa przewiduje, że jeśli utrzyma się dobra koniunktura na światowym rynku mleka, ceny skupu surowca w Polsce mogą kształtować się na relatywnie wysokim poziomie 141–148 zł/100kg. W marcu 2018 r., z uwagi na względnie niski poziom cen mleka na początku 2017 r., ceny surowca utrzymają się prawdopodobnie na poziomie 135–145 zł/100, tj. do 10% wyższym niż w analogicznym okresie 2017 r.

Źródło: MRiRW