Mleko na majówce

Polska Izba Mleka we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka w ramach projektu ,,Mamy kota  na punkcie mleka’’ organizuje kolejną już edycję konkursu ,,Mleko na majówce’’. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od  9 do 20 kwietnia.

– Wszystkie szkoły, które przystąpiły do programu lub zadeklarowały kontynuację udziału w programie w 2018 r., mogą wziąć udział w konkursie i nadsyłać swoje prace konkursowe. Uczestnictwo w konkursie jest bardzo proste, polega na wykonaniu przez ucznia zdjęcia w plenerze, w którym mleko i produkty mleczne będą odgrywały kluczową rolę, a następnie przesłaniu pracy konkursowej za pośrednictwem szkoły na adres: kampania@izbamleka.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Mleko na majówce” – informuje PIM.

Oceniana będzie estetyka zdjęcia, w tym jakość wykonania i kompozycja. Ponadto ocenie podlegać będzie oryginalność formy zawierającej mleczne elementy.

Zwycięzcy prac otrzymają mleczną poduszkę kota Mleczyslawa, a nauczyciel, który prześle największą ilość prac otrzyma kosz piknikowy.

Źródło: PIM