Mleko dla przedszkoli, szkół i gimanzjów

Cały czas można skorzystać za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego z programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”. N”

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych oraz dofinansowanie ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach. ARR udziela dopłat zatwierdzonym przez Oddziały Terenowe ARR Wnioskodawcom, którzy w czasie roku szkolnego, tj. od września do czerwca (z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych), organizują dostawy mleka i przetworów mlecznych do przedszkoli i szkół (z wyłączeniem szkół wyższych). Każde dziecko uczęszczające do placówki oświatowej może otrzymać codziennie 0,25 l:
• mleka bez dodatków smakowych – bezpłatnie
lub
• mleka smakowego, jogurtu naturalnego lub twarogu, twarożku, sera (w ekwiwalencie mleka) – po obniżonych cenach.

W ramach programu dopłaty przyznawane są do: mleka, mleka z dodatkiem smakowym (o zawartości wagowo min. 90% mleka), jogurtu naturalnego, serów świeżych i przetworzonych (o zawartości tłuszczu co najmniej 40% w suchej masie), serów innych niż świeże i przetworzone (o zawartości tłuszczu co najmniej 45% w suchej masie).

Wnioskodawcą może być placówka oświatowa, władza działająca w imieniu placówki oświatowej, organizacja działająca w imieniu placówki oświatowej, dostawca.

Wnioskodawcy zamierzający uczestniczyć w programie są zobowiązani do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR, a następnie do złożenia – we właściwym oddziale terenowym ARR – wniosku o zatwierdzenie uczestnictwa w programie Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”.

Opr. MS
Źródło: ARR