Mleczna stabilizacja

Producenci mleka w naszym kraju mogą już przestać myśleć o zmianie profilu produkcji, ponieważ w lipcu 2018 roku przerwana została  spadkowa tendencja cen mleka notowana w pierwszym półroczu br.

Według danych GUS w analizowanym miesiącu dostawcy za mleko surowe przeciętnie uzyskiwali 129,38 zł/hl, o 0,7% więcej niż w czerwcu br., ale o 4% mniej w lipcu 2017 r.

Mleko surowe, w odniesieniu do notowań z czerwca br. zdrożało w ośmiu województwach – najbardziej w warmińsko-mazurskim – o 4%, a najmniej w dolnośląskim – o 0,4%. W województwie mazowieckim i śląskim cena była zbliżona do notowanej w czerwcu br., podczas gdy w sześciu województwach uległa ona obniżeniu: od 0,3% w świętokrzyskim do 3% w podkarpackim.

– Najwyższe ceny za mleko uzyskiwano w województwie podlaskim – 135,99 zł/hl i warmińsko-mazurskim – 133,82 zł/hl (odpowiednio o 5% i 3% więcej niż średnio w kraju). W lipcu 2018 r. za mleko najmniej płacono w województwie łódzkim – 115,76 zł/hl (o 10,5% mniej niż średnio w kraju) i w świętokrzyskim – 121,46 zł/hl (o 6% mniej) – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: KOWR