Mirosław Drygas nowy p.o. prezesa ARiMR

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Lepper wręczył akt zwolnienia z pełnienia obowiązków prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Elżbiecie Kaufman – Suszko. Jednocześnie minister wręczył akt powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa Agencji Mirosławowi Drygasowi.

Mirosław Drygas (ur. w 1953 r.) jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i w tej uczelni uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych.
• Od 1978 r. był pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
• W latach 1990 – 1993 pełnił funkcje doradcy ministra rolnictwa, koordynatora zespołu doradztwa rolniczego, a następnie zastępcy dyrektora Biura Prezydialnego Agencji Rynku Rolnego.
• W latach 1995 – 2000 zajmował kierownicze stanowiska w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), był m.in. wicedyrektorem Fundacji.
• W czerwcu 2000 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związany od sierpnia 2003 r., najpierw jako pełnomocnik prezesa, a od stycznia 2004 r. zastępca Prezesa ARiMR. W ostatnim okresie sprawował nadzór nad Pionem Programu SAPARD i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Mirosław Drygas jest ekonomistą rolnym, ekspertem z zakresu doradztwa rolniczego, integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską, problematyki Wspólnej Polityki Rolnej, funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych.

Był uczestnikiem wielu programów szkoleniowych i staży zawodowych w różnych krajach, w tym w USA (Cochran Fellowship Program na Uniwersytetach Stanowych w Minnesocie, w Kansas i Michigan) oraz w Danii, Holandii, Hiszpanii i we Włoszech.

Jest członkiem międzynarodowych organizacji: Association for International Agricultural and Extension Education i European Seminar on Extension Education.

W dorobku Mirosława Drygasa jest około 100 artykułów ogłoszonych w zagranicznych i polskich publikacjach naukowych.

W latach 1996 – 2000 był redaktorem naczelnym kwartalnika “Problemy Integracji Rolnictwa Unia Europejska Polska” wydawanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Od 2000 r. jest również członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika “Wieś i Rolnictwo”, wydawanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Mirosław Drygas ma żonę i dwóch synów.


Źródło:ARiMR
Opr.MS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności