Miód wolny od zanieczyszczeń

Projekt badawczy CONffIDENCE, który otrzymał 5,8 milionów euro wsparcia z funduszy europejskich, pozwoli na przeprowadzanie szybszych i tańszych testów monitorujących zawartość zanieczyszczeń w miodzie.

Nowe metody testowania bezpieczeństwa żywności są jednym z rezultatów czteroletniego projektu CONffIDENCE, który rozpoczęto w maju 2008, z zamiarem rozwijania tanich metod wykrywania skażenia w pożywieniu i karmie. Obawy dotyczące bezpieczeństwa żywności w Europie, zainspirowały powołanie projektu, którego zakończenie planowane jest na maj 2012 roku, a koszt szacowany jest na 7.15 m euro, z czego 5.8 m pochodzi z 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej (FP7).

Europa to duży rynek spożycia miodu, ale niestety istnieje wiele obaw, co do poziomu zawartości antybiotyków w tym produkcie” – wyjaśnia koordynator projektu dr Jacob de Jong. Antybiotyków używa się w celu zapobiegania i leczenia infekcji pszczół, ale człowiek może mieć styczność z pozostałościami, które przenoszone są przez pszczoły do miodu. Konsekwencje uodpornienia się na antybiotyki u ludzi, są oczywiste.

Nowe przyrządy oparte na pomiarach paskowych, umożliwiają przebadanie 8 próbek w około 45 minut, co pozwala na wykrycie czterech różnych antybiotyków, takich jak: chloramphenicol, sulfonamidy, fluorochinolony i tylozyna. Na terenie Unii Europejskiej zabroniony jest import miodu skażonego tymi związkami chemicznymi. W sytuacji, gdy zanieczyszczenie zostanie wykryte późno, podczas procesu dystrybucji, całe partie muszą zostać wycofane, co wiąże się z wysokimi obciążeniami finansowymi.

Dr de Jong, pracownik instytutu bezpieczeństwa żywnościowego w Holandii (RIKILT – Institute of Food Safety), mówi: “Do tej pory nie było tak szybkiej i prostej metody wykrywania różnych grup antybiotyków. Teraz jest to możliwe, nawet w warunkach naturalnych.”

Znajdujące się obecnie w ostatnich stadiach weryfikacji urządzenia testujące, zostaną sprawdzone w licznych laboratoriach, by potwierdzić zgodność wyników. Producent – firma Unisensor, ma nadzieję wprowadzić je na rynek na początku przyszłego roku.

Podstawowym atutem programu CONffIDENCE jest szybka, prosta i tania metoda testowania, która może być przeprowadzana przez pracowników na każdym szczeblu produkcji żywności.

Projekt CONffIDENCE obejmuje międzynarodową współpracę jednostek zlokalizowanych w 10 krajach – ośmiu instytucji badawczych, pięciu uniwersytetów, dwóch dużych producentów żywności i karmy. Wspólnie dążą oni do wykrycia wszelkich możliwych zanieczyszczeń pojawiających się w żywności, w tym takich jak metale ciężkie, organiczne zanieczyszczenia i biotoksyny. Dr De Jong wierzy, że wdrożenie tak taniego, efektywnego i sprawnego sposobu testowania zaoszczędzi przemysłowi spożywczemu miliony euro.

Szczegóły dotyczące projektu: http://www.conffidence.eu/

Iwona Buks
PRIMUM Public Relations