Ministerstwo Rolnictwa: „Rozwój małych gospodarstw” dedykowany tym, którzy mają pomysł na biznes

fot. Jed Owen, unsplash.com

Koszt VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym w “Rozwoju małych gospodarstw”. Krajowa Rada Izb Rolniczych, zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa o zmianę tej sytuacji, lecz otrzymała odpowiedź negatywną. W kolejnej odpowiedzi Ministerstwo podkreśliło, że działanie “RMG” jest dedykowane tym, którzy mają pomysł na ulokowanie swoich produktów na rynku.  

„Rozwój małych gospodarstw” popularny wśród rolników małoobszarowych

W obecnym Planie Strategicznym dla WPR podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym w interwencji “Rozwój małych gospodarstw”. Krajowa Rada Izb Rolniczych, na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę tej sytuacji.

– Interwencja pn. “Rozwój Małych Gospodarstw” jest jednym z najpopularniejszych działań umożliwiających rolnikom posiadającym tzw. gospodarstwa małoobszarowe pozyskanie dotacji na rozwój działalności rolniczej bądź modernizację posiadanego parku maszynowego – argumentuje KRIR w piśmie przesłanym do MRiRW.

Rolnicy „na ryczałcie” poszkodowani

W ocenie Rady zdecydowana większość beneficjentów “Rozwoju małych gospodarstw” nie ma możliwości odpisania VAT w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, ponieważ są to rolnicy ryczałtowi. Prowadzi to do sytuacji, w której, aby osiągnąć minimalną kwotę kosztów kwalifikowalnych na poziomie 117,65% pomocy, kwota netto inwestycji musi wynieść ok. 145 tys. zł, a “znalezienie w krótkim czasie brakującej kwoty” może być “problematyczne”. I to wszystko w sytuacji, gdy rolnicy “niejednokrotnie ponieśli już nakłady związane np. z odbyciem szkoleń z integrowanej produkcji rolnej, certyfikacji upraw oraz przeprowadzania badań gleby” …

Zachęcanie ryczałtowców do przejścia na VAT?

Rada zauważa niepokojącą tendencję do nakłaniania rolników, aby zrezygnowali z rozliczania ryczałtowego:

– (…) z sugestii przekazywanych przez osoby weryfikujące wnioski wynikać może próba nakłonienia beneficjentów do przejścia na zasady ogólne rozliczenia podatku VAT, co dla gospodarstw małoobszarowych (rolników ryczałtowych) może być niekorzystne z uwagi, iż nie realizują oni intensywnych zakupów maszyn i urządzeń umożliwiających ciągłość rozliczania się z Urzędem Skarbowym i uzyskania zwrotu części kosztów wynikających z podatku VAT – czytamy w piśmie podpisanym przez prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza.

Ministerstwo odpowiada

Być może powyższe spostrzeżenie nie jest pozbawione racji. Ministerstwo Rolnictwa w odpowiedzi na ww. pismo KRIR poinformowało, że VAT został uznany za koszt niekwalifikowalny zgodnie z przepisami unijnymi, ponieważ ‘’Interwencja „Rozwój małych gospodarstw” (…) jest interwencją typu inwestycyjnego”.

Co to dokładnie znaczy? Wyjaśnienie znajdujemy w kolejnym piśmie MRiRW skierowanym do Rady Izb Rolniczych w odpowiedzi na zapytanie o zakup zwierząt hodowlanych także w ramach “Rozwoju małych gospodarstw”.

Rozwój poprzez aktywne uczestnictwo w rynku

Odpowiedź Ministerstwa warto przytoczyć w całości:

– Należy podkreślić, że interwencja „Rozwój małych gospodarstw” jest interwencją inwestycyjną dedykowaną producentom rolnym, którzy mają pomysł na znalezienie miejsca na rynku dla swoich produktów (np. produkt o podwyższonej wartości, przygotowany do sprzedaży, wprowadzany do obrotu w ramach krótkich łańcuchów dostaw) i chcą go realizować, zwiększając w efekcie wartość przychodów ze sprzedaży (wspierane inwestycje powinny przyczynić się do wzrostu wartości sprzedaży produktów wyprodukowanych w gospodarstwie) – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozwój, czyli inwestycje, czyli VAT

Jak widać, Ministerstwo wyraźnie daje do zrozumienia, że “Rozwój małych gospodarstw” należy rozumieć dosłownie – jako rozwój, a nie jako zaistnienie czy też przetrwanie. Z rozwojem rozumianym jako “znalezienie miejsca na rynku dla swoich produktów” wiążą się ciągłe inwestycje, a te – z podatkiem VAT. W tej sytuacji wybór pomiędzy byciem “ryczałtowcem” a “vatowcem” wydaje się być oczywisty.

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj