Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje – Nowe terminy na sprzedaż i stosownie środków ochrony roślin

Desmedifam

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1100 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej desmedifam zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 175 z 28.06.2019, str.17) powyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 1 stycznia 2020 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu w skład, których wchodzi przedmiotowa substancja czynna.

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną desmedifam do dnia 1 lipca 2020 r.

Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin w skład, których wchodzi powyższa substancja czynna w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 1 stycznia 2020 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 1 maja 2020 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 1 stycznia 2020 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 1 lipca 2020 r.

 

Chlorprofam (chloroprofam)

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/989 z dnia 17 czerwca 2019 r.w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej chloroprofam zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 160 z 18.06.2019, str.11) powyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania
z dniem 8 stycznia 2020 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu w skład, których wchodzi przedmiotowa substancja czynna.

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną chloroprofam do dnia 8 października 2020 r.

Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin w skład, których wchodzi powyższa substancja czynna w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 8 stycznia 2020 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 8 lipca 2020 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 8 stycznia 2020 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 8 października 2020 r.

 

Chlorotalonil

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/677 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej chlorotalonil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 114 z dnia 30 kwietnia 2019 r, str. 15) powyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania
z dniem 20 listopada 2019 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu w skład, których wchodzi przedmiotowa substancja czynna.

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną chlorotalonil do dnia 20 maja 2020 r.

Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin w skład, których wchodzi powyższa substancja czynna w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 20 listopada 2019 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 20 kwietnia 2020 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 20 listopada 2019 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 20 maja 2020 r.

 

Dimetoat

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2019/1090 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimetoat zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 173 z 27.06.2019, str. 39) powyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 31 grudnia 2019 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu w skład, których wchodzi przedmiotowa substancja czynna – zgodnie z dokumentem „Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1090 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimetoat zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011”

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną dimetoat do dnia 30 czerwca 2020 r.

Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin w skład, których wchodzi powyższa substancja czynna w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 30 maja 2020 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Metiokarb

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym powyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 3 stycznia 2020 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu w skład, których wchodzi przedmiotowa substancja czynna.

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną metiokarb do dnia 3 kwietnia 2020 r.

Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin w skład, których wchodzi powyższa substancja czynna w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 3 stycznia 2020 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 3 marca 2020 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 3 stycznia 2020 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 3 kwietnia 2020 r.

Źródło: MRiRW