Minister w sprawie złego traktowania zwierząt

Złe traktowanie zwierząt, wszystkich zwierząt jest prawem niedozwolone i niedopuszczalne” – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podczas sobotniej konferencję prasowej, komentując tym samym ostatnie doniesienia o niehumanitarnych postępowaniach z końmi.”

Chodzi m.in. o śmierć koni na trasie Morskiego Oka oraz warszawskiej Starówce, a także ostatnie doniesienia o niehumanitarnym traktowaniu tych zwierząt w stadninach w Prądzewie, Trzciance.

Minister zwrócił uwagę, że w okresie letnim szczególnie wzrasta liczba przypadków złego traktowania zwierząt i zaapelował, aby każdy, kto jest świadkiem takiego postępowania zgłaszał taki sygnał do odpowiednich organów.

Główny Lekarz Weterynarii przypomniał, że prawodawstwo polskie jest kompatybilne z prawodawstwem unijnym. Odniósł się także do nagłośnionego ostatnio przez media przypadku karygodnego traktowania koni arabskich. Sprawa została skierowana do prokuratury przez powiatowego lekarza weterynarii, a jak stwierdzono – hodowla nie była zarejestrowana.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podkreślił, że nawet 100 kontroli nie potwierdzających złego traktowania zwierząt jest lepsze niż stwierdzony jeden przypadek takiego postępowania”.

W przypadku śmierci konia na trasie do Morskiego Oka, o zajściu zostały poinformowane odpowiedni służby. Przeprowadzono również kontrolę w gospodarstwie fiakra, do którego należało zwierzę. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Właściciel posiadał także odpowiednie dokumenty, uprawniające go do wykonywania usług przewodniczych oraz opinię lekarza weterynarii o stanie zdrowia konia i jego zdolności do pracy w zaprzęgu. Sprawa została jednak przekazana do prokuratury.

Jeśli chodzi o śmierć konia na starówce w Warszawie, to z ustaleń wynika, że zwierzę padło nagle, uderzając o słupek oddzielający chodnik od drogi. W dniu 25 sierpnia w Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie wykonano sekcję zwłok w obecności prokuratora i powiatowego inspektora weterynarii. Nie ma jeszcze wyników pobranych próbek. Sprawa jest na bieżąco monitorowana przez Głównego Lekarza Weterynarii.

W Trzciance Pogotowie i Straż dla Zwierząt przeprowadziły kontrolę stadniny, w wyniku której odebrano właścicielowi 10 koni. W wyniku dalszych działań wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie czasowego odebrania właścicielowi pozostałych 45 koni.