Minister rolnictwa w Rosji: ciepły wiatr od wschodu

Rosyjskie służby weterynaryjne, po kontorli polskich zakładów mięsnych, nie zgałszają zastrzeżeń co do jakości polskiej produkcji, jak i nadzoru weterynaryjnego – poinformowało biuro prasowe ministrestwa rolnictwa, po wizycie w Rosji szefa polskiego resortu Marka Sawickiego. Memorandum w tej sprawie ma być podpisane w przyszłym tygodniu.

Dziś w Moskwie, tj. 12 grudnia br., na zaproszenie ministra rolnictwa Federacji Rosyjskiej Aleksieja Gordiejewa, przebywał minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Obie strony zadeklarowały wolę szybkiego rozwiązania wszystkich trudnych kwestii występujących we wzajemnych obrotach produktami rolnymi. Minister Marek Sawicki podkreślił rolę Komisji Europejskiej w poszukiwaniu trwałych rozwiązań w odniesieniu do występujących problemów.

Obaj ministrowie rozmawiali m.in. o zniesieniu ograniczeń w imporcie z Polski produktów pochodzenia zwierzęcego, sposobie rozwiązania, zgłaszanych przez stronę rosyjską, problemów w imporcie z Polski (i innych krajów członkowskich UE) produktów pochodzenia roślinnego. Po za tym ministrowie poruszyli temat rozszerzenie dostępu do rynku rosyjskiego dla polskich przedsiębiorstw mięsnych, rybnych, mleczarskich i paszowych oraz rozwój wzajemnej współpracy w obszarze rolnictwa, w tym rozwój współpracy naukowo – badawczej.

Strona rosyjska zobowiązała się do zniesienia ograniczeń w imporcie z Polski produktów pochodzenia zwierzęcego z dniem podpisania przez obie strony Memorandum, co planowane jest w następnym tygodniu podczas spotkania służb weterynaryjnych Polski i FR w Kaliningradzie. Memorandum określi zasady funkcjonowania systemu zapewniającego pełny przepływ informacji między punktami granicznymi oraz służbami weterynaryjnymi, jak również bieżące informowanie przez służby polskie służb rosyjskich o dokonywanych przesyłkach w eksporcie do Federacji Rosyjskiej. Strona rosyjska poinformowała, że po przeprowadzonych kontrolach w około 60 polskich zakładach mięsnych rosyjskie służby weterynaryjne nie zgłaszają zastrzeżeń do jakości polskiej produkcji, jak i nadzoru weterynaryjnego. Podczas spotkania w Kaliningradzie zostanie również omówiona kwestia rosyjskich zastrzeżeń odnośnie importu z Polski mączki rybnej.

Sposób rozwiązania, zgłaszanych przez stronę rosyjską, problemów w imporcie z Polski (i innych krajów członkowskich UE) produktów pochodzenia roślinnego Minister Rolnictwa FR podtrzymał zastrzeżenia odnośnie zawartości pozostałości pestycydów i nawozów sztucznych w importowanych produktach pochodzenia roślinnego. Ze względu na fakt, iż zastrzeżenia te dotyczą nie tylko importu z Polski lecz również importu z innych krajów członkowskich, problemy te powinny być rozwiązywane zarówno w relacjach z poszczególnymi krajami, jak i Komisją Europejską. Ministrowie uzgodnili współpracę polskich i rosyjskich służb fitosanitarnych w tym zakresie. Rezultaty tej współpracy, jak i ewentualne dalsze działania zostaną omówione w trakcie spotkania Ministrów Rolnictwa Polski i Rosji, które odbędzie się podczas targów “Grune Woche” w Berlinie w połowie stycznia 2008 r. Rozszerzenie dostępu do rynku rosyjskiego dla polskich przedsiębiorstw mięsnych, rybnych, mleczarskich i paszowych Strona rosyjska zgodziła się na przyspieszenie procedury kontroli dopuszczenia do eksportu na rynek rosyjski produkcji zakładów, które dotychczas nie były kontrolowane przez inspektorów rosyjskich, a które wyrażają zainteresowanie eksportem do FR. Będzie to dotyczyć zakładów mięsnych, mleczarskich, rybnych i paszowych.

MS
Wrp.pl
źródło: ministerstwo rolnictwa